Meldepliktig handel

CEO i 24Seven Technology Group ASA, Stian Rustad, har i dag, 26.9.2011, kjøpt 9.817 aksjer til snittkurs 4,78 kroner pr. aksje, gjennom sitt selskap ICT Group AS.
 
ICT Group AS vil etter transaksjonen eie 2.883.766 TFSO aksjer.
 
Som primærinnsider sendes denne meldingen iht.  verdipapirhandelsloven § 4-1 jf § 4-3.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter  verdipapirhandelloven §5-12.