Meldepliktig handel

COO i 24Seven Technology Group ASA, Ståle Risa, har i dag, 7.9.2011, kjøpt 20.000 aksjer til snittkurs 4,38 kroner pr. aksje, gjennom Ebiz AS.

Ståle Risa vil etter transaksjonen eie 340.370 TFSO aksjer.
Som primærinnsider sendes denne meldingen iht. verdipapirhandelsloven § 4-1 jf § 4-3
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12