Meldepliktig handel

COO i 24Seven Technology Group ASA, Ståle Risa, har i dag, 30.8.2011, kjøpt  58.919 aksjer til snittkurs 3,21 kroner pr. aksje, gjennom Ebiz AS.
 
Ståle Risa vil etter transaksjonen eie 320.370 TFSO aksjer.
 
CFO i 24Seven Technology Group ASA, Truls Kristian Hauger, har i dag, 30.8.2011, kjøpt 15.000 aksjer til kurs 3,30 kroner pr. aksje.
 
Truls Kristian Hauger vil etter transaksjonen eie 61.954 TFSO aksjer.
 
Som primærinnsidere sendes denne meldingen iht. verdipapirhandelsloven § 4-1 jf § 4-3
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12