Meldepliktig handel

Partneransvarlig Freddy Kristensen har kjøpt 5000 aksjer til en kurs av kr. 5,50 per aksje via sitt selskap Garberg Kristensen Invest AS.

Som primærinnsider sendes denne meldingen iht. verdipapirhandelsloven § 4-1 jf § 4-3.

Freddy Kristensen vil etter transaksjonen eie 126 000 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12