Meldepliktig handel

CEO i 24Seven Office ASA Stian Rustad har kjøpt 7.000 aksjer i dag kl 13.48 til en kurs av  6,99 per aksje gjennom sitt selskap ICT Group. Som primærinnsider sendes denne meldingen iht. verdipapirhandelsloven § 4-1 jf § 4-3.

ICT Group vil etter transaksjonen eie 2.857.649 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12