Meldepliktig handel

CEO Stian Rustad har gjennom selskapet ICT Group kjøpt 8 000 aksjer a kr. 4,75- i 24SevenOffice ASA. Stian Rustad dominerer 75% av selskapet ICT Group AS. Kjøpet ble foretatt 18/4-08 og ny beholdning i ICT Group AS er 2.897.899 aksjer.