Mottatt oppgjør for selgerkreditt

Selskapet har nå mottatt NOK 6.000.000 som er mottatt før forfall knyttet til en selgerkreditt. Beløpet er tidligere opplyst å skulle betales før 31.12.2011 og det er ikke gitt noen reduksjon i selgerkreditten i forbindelse med betalingen før forfall.

Selgerkreditten knytter seg til et tidligere salg av regnskapsvirksomheten.

For ytterligere kommentarer kontakt CFO Truls Hauger på telefon 911 04 998 eller epost trh@24SevenOffice.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12