Oslo Axess - Nytt selskap til notering i dag

Nytt selskap til notering i dag, 22.juni 2007:

Navn: 24SevenOffice ASA
ISIN nr: NO 001 0279474
Marked: Oslo Axess
Ticker: TFSO
Pålydende: NOK 0,12
Antall aksjer: 13,263,448
Børspost: 1000
Ordreboks ID: 41352
 
24SevenOffice ASA er klassifisert av MSCI Barra and S&P (Standard & Poor`s) som45101010 - Internet Software & Services  i GICS (Global Industry Classification Standard)