Oyatel AS skal levere teknologi til nytt videokonferansesystem fra forsvarsleverandør

24SevenOffice ASA's datterselskap Oyatel, vil levere sin videokonferanse og SIP teknologi til Propartner Defence sine videokonferansesystemer. Videokonferanse er et betydelig marked som utgjør nærmere 10 milliarder kroner årlig og som er voksende. Dette markedet domineres i dag av Cisco (kjøpte Tandberg i 2009) og Polycom. Propartner Defence vil lansere sine terminaler på dette markedet i løpet av 2010. Propartner Defence vil kombinere sin erfaring med avansert forsvarselektronikk og sin arv som tideligere Tandberg fabrikk, samt Oyatel sin ekspertise på virtuell/IP basert kommunikasjon til å lage videoterminaler som vil være langt mer kostnadseffektive enn konkurrentene.

Oyatels teknologi vil gjøre det enkelt og også invitere møtedeltagere som sitter på ordinære telefoner, mobiltelefoner eller SIP baserte telefoner. Bedriftene blir med dette ikke lenger avhengig av å ha alle deltakere innom store dedikerte videokonferanserom. Videokonferansesystemene til Propartner Defence blir automatisk en del av Oyatel sin Unified Comunication plattform med de tilleggsfunksjoner dette vil gi bedriftene.

Videokonferanseløsningen vil også integreres i 24SevenOffice Community for deling av kontaktinformasjon, filer osv.

- Vi kombinerer i dette prosjektet to ledende kompetansemiljøer og jeg er sikker på at sluttproduktet blir meget spennende. Videokonferanse er allerede et betydelig marked, som vi er svært fornøyd med å ta del i fremover. Dette markedet er også i sterk endring, og vi tror det er rom for nytenkning og innovasjon, sier daglig leder Fredrik Haare i Oyatel.

- Propartner Defence har lang erfaring med avansert elektronikkproduksjon og produktutvikling. Vi er meget tilfreds med at vi har fått med det innovative og cloud-orienterte IT miljøet rundt Oyatel/24SevenOffice som teknologileverandør i dette prosjektet. Vi ser at time to market blir kortet ned betydelig med å inkorporere Oyatel sin teknologi. Sier Adm. Dir. Hans Arne Flåto, Propartner Defence AS.

- Dette viser nok et område hvor den teknologien som er utviklet gjennom 24SevenOffice ASA og som nå kommer til syne gjennom vårt datterselskap gir konkurransemessige fortrinn for kunder som benytter seg av de teknologiske løsninger som vi kan tilby, sier administrerende direktør Stian Rustad. CTO Ståle Risa er tilfreds med at nok en målsetning for selskapets teknologiutvikling er nådd og endelig kan vise sin verdi i markedet til glede for kunder og aksjonærer.

Om Propartner Defence:

Propartner Defence leverer utvikling, test og produksjonskapasitet av elektronikk primært mot forsvarsindustrien. Blant de viktigste kundene er Kongsberg Defence & Aerospace, Vinghøg, FMC samt internasjonale forsvarsleverandører. I tillegg til utvikling av egne produkter produserer Propartner Defence høyteknologiske produkter som inngår som komponenter i andre produsenters produkter, i det vesentligste som styringsenheter i prosesser som krever høy grad av nøyaktighet og driftssikkerhet. Eksempler er komponenter til styringen ved sub-sea olje og gassproduksjon, missiler og andre våpensystemer. Propartner Defence har produksjon og FoU avdeling på 8500 kvm strategisk plassert med geografisk nærhet til Kongsberg-miljøet. Selskapet er ISO 9001-2008 sertifisert og produserer iht AQAP 2120 og IPC klasse 3.

Om Oyatel - Bringing Telecom to the Cloud

Oyatel er ledende på cloudbaserte kommunikasjonsløsninger som gir bedriftene virtuelle systemer for "unified communication". Oyatel sine løsninger kjører som selvstendige systemer, men er også tett integrert mot 24SevenOffice' SaaS løsning for Enterprise Resource Management. Oyatel sin teknologi løser også out of the box alle bedrifters behov for; velkomstmenyer, supportkøer, salgskøer, avdelingskontorer, presence, tilgang på avansert statistikk og avansert webbasert administrasjon av bedriftens telefonnumre og brukere.Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12