Presisering av vedlegg til 4Q08 rapporten

24SevenOffice ønsker å presisere at Kredittilsynets gjennomgang, nevnt i vedlegget til kvartalsrapporten publisert i dag, ikke er ferdigstilt og at Kredittilsynet ikke har endelig konkludert vedrørende sin gjennomgang av selskapets finansielle rapportering.