Privatkundene til 24Seven Technology Group ASAs heleide datterselskap Phonzo AS er solgt for 12 MNOK

24Seven Technology Group ASA inngikk tidligere i år en intensjonsavtale om salg av privatkundene i datterselskapet Phonzo AS til Norcall AS. Endelig avtale om salg av privatkundene til Norcall AS for 12 MNOK ble inngått 28.11.10. Norcall AS forplikter seg samtidig til å benytte 24Seven Technology Group sin teknologiske IP-telefoniplattform i minimum 5 år. 24Seven Technology Group vil med dette beholde all omsetning fra privatkundene i Phonzo AS etter salget gjennom en wholesale avtale på Oyatel sin IP-telefoniplattform. 24Seven Technology Group beholder all teknologi og bedriftskundene i Phonzo AS.

Salget av privatkundene i Phonzo AS er et ledd i 24Seven Technology Group sin strategi for å rendyrke og fokusere på sin satsning på teknologi og innovasjon av sine kjerneprodukter 24SevenOffice og Oyatel mot bedriftsmarkedet. Salget av privatkundene vil også være med på å finansiere introduksjonen av selskapets internasjonaliseringsstrategi.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12