Regelendring i Deloitte medfører styreendring i 24SevenOffice ASAEt av styremedlemmene i 24SevenOffice ASA er også partner i advokatfirmaet Deloitte i Norge. Partnere i Deloitte er underlagt et internasjonalt regelverk som også gjelder for den norske partneren Per Evers. Per Evers har da kommet i en situasjon hvor han må velge mellom å kunne fortsette som partner i Advokatfirmaet Deloitte og å fortsette som styremedlem i 24SevenOffice ASA. Styrets leder, Karl-Anders Grønland, som selv har vært partner i et advokatfirma siden 2002 har full forståelse for at denne situasjonen har medført at Per Evers har valgt å fortsette som partner i det firma han til daglig arbeider i stedet for å fortsette som styremedlem i 24SevenOffice ASA. Det beklages likevel at Per Evers forlater selskapet da han i den perioden han har vært i styret har vært med på å starte de prosesser selskapets styre nå arbeider med og som det hadde vært ønskelig at Per Evers hadde kunnet være med på å sluttføre.

Per Evers må etter de retningslinjer han som partner i Deloitte må forholde seg til tre ut av styret i 24SevenOffice ASA senest 31. oktober og den nærmere gjennomføringsdatoen vil skje etter en nærmere praktisk overveielse sammen med styreleder. Siden vedtektene i selskapet krever at styret består av mellom 3 og 5 medlemmer vil det ikke gjennomføres en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med styreendringen.

24SevenOffice er et meget spennende selskap både teknologisk og strategisk som jeg har stor tro på i fremtiden. Selskapet har også en dyktig og innovativ ledelse som jeg setter stor pris på å ha blitt kjent med, sier Per Evers, partner i Delloite og styremedlem i 24SevenOffice ASA.

Per Evers var en viktig ressurs i styret for å nå vår målsetning om å bli best i klassen på økonomisk rapportering. Vi vil nå vurdere å opprette et eget advisory board, som vil ha en rådgivende funksjon for styret i arbeidet med å holde full fokus på denne viktige oppgaven fremover. Evers har takket ja til å delta i dette rådet og vi vil dermed få god kontinuitet i dette arbeidet, sier Truls Hauger, CFO i 24SevenOffice.