Registrert kapitalforhøyelse

Det vises til børsmeldinger fra 26. september 2011 og 3. oktober 2011 vedrørende emisjon i 24Seven Technology Group ASA.

Kapitalforhøyelsen knyttet til emisjonen er nå registrert i Foretaksregisteret. Emisjonen er følgelig gjennomført. De nye aksjene vil være registrert på eget ISIN-nummer i påvente av prospektferdigstillelse.

Aksjekapitalen i 24Seven Technology Group ASA (TFSO) er etter kapitalforhøyelsen NOK 2 919 452,04 fordelt på 24 328 767 aksjer, hver pålydende NOK 0,12.

Kontaktperson er CFO Truls Kristian Hauger, tlf. 9110 4998, e-post trh@24sevenoffice.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12