Rettet emisjon på totalt MNOK 5,0Stian Rustad,CEO, 71675 aksjer.
Ståle Risa, COO, 50000 aksjer.
Espen Fjeldberg, CTO, 12500 aksjer.
Kjell Richard Bjørntvedt, 12500 aksjer.
Bjørn Roland, 85000 aksjer.
Jo Arnstad, Styreleder, 25000 aksjer.
Mimi Kristine Berdal, Styremedlem, 12500 aksjer.
Michael Jacobs, Styremedlem, 18750 aksjer.
Freddy Kristensen, Partneransvarlig, 35000 aksjer.