Rettsaken mellom Active24 AS og 24Seven Technology Group ASA er endelig avgjort

Mamut eide Active24 saksøkte 24Seven Technology Group for opp til 58 MNOK fordi de mistet muligheten til å selge 24SevenOffice sitt økonomisystem til Active24 sine kunder. 24Seven Technology Group synes selvfølgelig det er hyggelig at et heleid datterselskap av Mamut både ønsket og mente de ville selge vesentlig mer av 24SevenOffice sine økonomisystemer enn Mamut konsernets egne. 24Seven Technology Group har derimot gjennom hele prosessen ment at erstatningen Mamut konsernet krevde var urimelig stor. Lagmannsretten kom frem til at 24Seven Technology Group skulle betale 4,4 MNOK som er godt i tråd med vårt forliksforslag i saken. Active24 har nå bekreftet at de ikke anker saken videre til Høyesterett og dermed er denne saken endelig avgjort etter å ha versert over 5 år i rettsvesenet.

24Seven Technology Group er glade for at det ble en rettferdig erstatning og mener at selskapet nå med økt styrke kan fortsette sin vekst, styrke sin soliditet og konsentrere seg om å nå sine mål.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12