UPDATE (no): Agder Energi Venture investerer 12 MNOK i 24Seven Technology Group ASA

This is an update of the announcement from 14:38 30.09.2010 CEST. Reason for the update: (no) Included presentation for international growth.

Styret i 24Seven Technology Group ASA har godkjent å gjøre opp 12 MNOK av kjøpet av Phonzo AS på 12 MNOK fra Agder Energi Venture med aksjer i 24Seven Technology Group ASA. Styret mener det er viktig for 24SevenOffice å få inn en så profesjonell og tung aktør som betydelig eier i selskapet.  Det er styrets oppfatning at dette vil styrke kompetansen med sikte på en fremtidig internasjonal satsing og at dette således på sikt vil tilføre aksjeeierne merverdier. På bakgrunn av at differansen mellom gjennomsnittskursen den siste tiden og den noe lavere kursen som aksjene erverves til for Agder Energi AS ikke er større enn de vanlige kostnader en slik kapitalinnhenting ville pådra, er dette også en god avtale for selskapet. Styret har derfor under tvil akseptert for første gang siden det sittende styret ble valgt i 2009 å utstede aksjer til en lavere kurs enn siste børskurs.

Agder Energi Venture er et heleid datterselskap i Agder Energi konsernet som omsatte for over 8 milliarder NOK i 2009.

Styret mener det er viktig med en solid kapitalbase for å initiere den internasjonale strategien kommunisert på siste kvartalspresentasjon. Se vedlagt presentasjon.

24Seven Technology Group ASA utsteder 2 400 000 aksjer til 5 NOK pr aksje. Dette tilsvarer i området rundt snittkurs for siste måned når man regner med den alternative rentekostnaden siden avtaleinngåelsen på kjøpet i januar og meglerhonorar for å hente inn tilsvarende beløp. Agder Energi Venture sitter da med 12,2 % av aksjene i selskapet, uttaler CFO Truls Hauger.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker