Vedrørende aksjekjøpsprogram for ansatte og styre i 24Seven Technology Group ASA

Det henvises til børsmelding den 31.1.2011, vedrørende aksjeprogram for ansatte og styret, samt generalforsamlingsvedtak fra 30.4.2010.

Tegningsperioden for aksjeprogrammet gikk ut i dag, tirsdag 15. februar kl 14. Totalt har ansatte tegnet seg for aksjer for NOK 1 520 000. Av dette beløpet er aksjer for 1 115 000 berettiget til 2 opsjoner og aksjer for 405 000 berettiget til 1 opsjon. Primærinnsidere i ledelse og styre har tegnet seg for det de samlet sett maksimalt kunne tegne seg for. Aksjene vil kjøpes samlet i markedet. Det er uvisst hvor lang tid et slikt kjøp vil ta grunnet likviditeten i aksjen. Endelig fordeling av antall aksjer og opsjoner er avhengig av gjennomsnittskursen på kjøpet og vil således bli meldt når kjøpet er ferdig. Aksjekjøpene i markedet vil starte så fort det er praktisk mulig.

Følgende primærinnsidere har tegnet seg for aksjer for det man maksimalt kan tegne seg for i dette programmet, som utgjør 60 000 NOK per ledende ansatt og maksimalt 50% av styrehonoraret for styremedlemmer.

Stian Rustad (CEO) 60 000 NOK
Ståle Risa (COO) 60 000 NOK
Truls Hauger (CFO) 60 000 NOK
Karl-Anders Grønland (Styreleder) 100 000 NOK
Michael Jacobs (Nestleder i styret) 75 000 NOK
Marte Kopperstad (Styremedlem) 25 000 NOK
Hilde-Maren Schjager (Styremedlem) 25 000 NOK
Espen Fjeldberg (CTO) 60 000 NOK
Freddy Kristensen (Partner Manager) 60 000 NOK

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12