3i selger Xellia til Novo A/S

3i Group plc («3i») kunngjør en avtale om salg av Xellia Pharmaceuticals, en spesialisert legemiddelprodusent fokusert på utvikling, produksjon og kommersialisering av infeksjonsmedisin for behandlinger av multi-resistente bakterier, til Novo A/S. Transaksjonens verdi er ca. USD 700 millioner (NOK 4 milliarder).

Xellia ble etablert i april 2008 da 3i kjøpte det NYSE-noterte Alpharma Inc’s Active Pharmaceutical Ingredients (”API”) divisjon med mål om å utvikle Xellia fra å være en nisjeleverandør av aktivstoffer til et spesialisert legemiddelselskap.

3i har spilt en aktiv rolle i sammensetning av Xellias styre og ledelse, først med introduksjon av Peter Chambré (tidligere adm. direktør ved Cambridge Antibody Technology) som styreleder. I samarbeid med Peter og adm. direktør Carl-Åke Carlsson arbeidet 3i med å utvikle selskapets strategi, utpeke styre og komplementere ledergruppen. Deretter introduserte 3i Andreas Rummelt (tidl. adm. direktør for Sandoz) og Benny Loft (CFO Novozymes) til styrelsen.

Under 3is eierskap investerte Xellia over USD 100 millioner i forskning og utvikling (FoU) og kapasitetsutvidelse for produksjon, inkludert et fill-finish anlegg i København. Denne investeringen dannet en basis for fortsatt vekst og marginforbedringer basert på et bredere produktsortiment og en attraktiv strøm av nye produkter. Selskapets satsning på FoU førte til 15 søknader om produktgodkjenninger i 2012 og planer om opptil 17 i 2013.

Tomas Ekman, administrerende direktør og partner i 3i, sier: «De siste fem årene har 3i-teamet jobbet tett med Xellias ledergruppe for å styrke selskapet posisjon som markedsleder og etablere en diversifisert produktportefølje. Det har vært en fantastisk opplevelse å jobbe med Carl-Åke Carlsson og ledergruppen og vi ser frem til å følge Xellias fortsatte utvikling under Novo A/S' eierskap.»

Carl-Åke Carlsson, adm. direktør og konsernsjef, sier: «3is investeringer. støtte, kompetanse og engasjement har gjort Xellia i stand til å vokse og utvikle virksomheten til å bli en leder innenfor utvikling av infeksjonsmedisin. Vi ser nå frem til å samarbeide med Novo og dra nytte av deres omfattende erfaring innen life science, spesielt med tanke på videreutvikling og lansering av vår pipeline av nye produkter.»

  
For mer informasjon, kontakt:

3i Group plc
Kathryn van der Kroft
Tlf: +44 20 7975 3021
E-post: kathryn.vanderkroft@3i.com
3i Nordics
Tomas Ekman
Tlf: +46 8 506 101 33
E-post: tomas.ekman@3i.com

  
Merknad til redaktører:

Om 3i Group
3i er en ledende internasjonal investor med fokus på risikokapital for mellomstore bedrifter, infrastruktur og debt management i Europa, Asia og Nord- og Sør-Amerika. For mer informasjon, besøk: www.3i.com.

Om Xellia
Xellia Pharmaceuticals er et spesialisert legemiddelselskap med fokus på behandling av infeksjonssykdommer. Selskapet har over 100 års erfaring og kompetanse innenfor utvikling, produksjon og kommersialisering av produkter for behandling avalvorlige infeksjoner. Selskapets produkter selges til over 700 kunder i mer enn 70 markeder. Omsetning for regnskapsåret 2012 var på USD 220 millioner. Hovedkontoret ligger i Oslo, Norge, med produksjonsanlegg i Danmark, Ungarn og Kina. Selskapet har i dag 900 ansatte, hvorav 400 jobber i Danmark.

Xellia er verdensledende leverandør av vancomycin og colistimethate sodium (CMS) som begge bekjemper livstruende, multi-resistente bakterielle infeksjoner. Xellia utvikler også nye antibiotika som er effektive mot gram-negative bakterier, i et samarbeidsprosjekt med SINTEF i Tronheim og Statens Serum Institut i København. Prosjektet har støtte fra Norges forskningsråd. For mer informasjon, besøk: www.xellia.com.

Om Novo A/S
Novo A/S, holdingselskapet av Novo Group, er ansvarlig for forvaltning av Novo Nordisk Foundation Capital, pt har en verdi på mer enn USD 30 milliarder.

Novo A/S er en unoterte, dansk aksjeselskap 100% eid av Novo Nordisk Foundation.

I tillegg til å være majoritetseier i Novo Nordisk A / S og Novozymes A/S, Novo A/S gir seed og venture kapital for utvikling selskaper og tilegne seg betydelige eierandeler i etablerte selskaper i life science og bioteknologi, samt forvalter en bred portefølje av finansielle eiendeler.

Ytterligere informasjon kan finnes på www.novo.dk

Reguleringsinformasjon
Denne transaksjonen omfattet en investeringsanbefaling for 3i investeringer plc, anbefalt av 3i Sweden.

Tags:

Dokumenter og linker