4SERVICE fortsetter veksten – kjøper ledende Camp selskap

4SERVICE har inngått avtale om kjøp av SPOR AS (“SPOR”). Gjennom oppkjøpet styrker 4SERVICE tilstedeværelsen og tilbudet innen Camp og forpleiningstjenester, og forsterker den lønnsomme veksten.

”4SERVICE har på drøye syv år tatt posisjonen som den ledende aktøren innen Camp og forpleiningstjenester. Nå styrker vi grunnlaget for videre vekst. SPOR er ledende i sitt segment for små og mellomstore Camper. Vi skal beholde suksessgrunnlaget, inkludert egenarten i selskapet. Samtidig skal vi tilføre ressurser for videre utvikling. For 4SERVICE vil oppkjøpet tilføre viktig kompetanse og styrket kundekontakt – i tillegg til at vi styrker vår markedsposisjon betydelig”, sier konsernsjef Tor Rønhovde i 4SERVICE.

SPOR er et anerkjent Camp og forpleiningsselskap, med markedsmessig tyngdepunkt på små og mellomstore Camper. Selskapet har på kort tid bygget opp en bred og stabil kundeportefølje. SPOR har over 60 ansatte. Selskapet vil i 2018 tilføre en samlet omsetning på rundt 75 millioner kroner. Ledelsen og samtlige ansatte i SPOR blir med over i 4SERVICE.

Oppkjøpet av SPOR er gjennomført med umiddelbar virkning.

For ytterligere informasjon:

Tor Rønhovde, konsernsjef 4SERVICE, mobil: +47 916 06 204

 

OM 4SERVICE:

4SERVICE ble etablert på slutten av år 2010. Initiativtakerne til 4SERVICE har bakgrunn fra ledende stillinger innen de samme virksomhetsområder og markeder hvor 4SERVICE tilbyr sine tjenester og produkter. 4SERVICE ambisjon er å tilby kundene er bedre produkt og større serviceytelse enn hva som er mulig innenfor de rammer som legges av et stort internasjonalt konsern. Konsernet har rundt 2 500 ansatte fordelt på segmentene Onshore Camps, Offshore Rigs og Facility Service. 4SERVICE vil få en omsetning rundt 1 500 millioner kroner i 2018. Konsernet er eid av Norvestor VII og de ansatte.

Se også www.4service.no

Om oss

4SERVICE ble etablert på slutten av år 2010. Initiativtakerne til 4SERVICE har bakgrunn fra ledende stillinger innen de samme virksomhetsområder og markeder hvor 4SERVICE tilbyr sine tjenester og produkter. 4SERVICE ambisjon er å tilby kundene er bedre produkt og større serviceytelse enn hva som er mulig innenfor de rammer som legges av et stort internasjonalt konsern. Konsernet har rundt 2 500 ansatte fordelt på segmentene Onshore Camps, Offshore Rigs og Facility Service. 4SERVICE vil få en omsetning rundt 1 500 millioner kroner i 2018. Konsernet er eid av Norvestor VII og de ansatte.