Nord-Trøndelag har landets beste Shell-stasjoner

Trønderen Snorre Løberg er kåret til årets beste stasjonsdriver i Shell. Han driver tre Shell-stasjoner i Steinkjer og Inderøy.

Stasjonene har blitt målt jevnlig gjennom hele året. De blir bedømt etter en rekke parametere:

- Noen av kontrollene er annonsert, andre skjer gjennom hemmelige besøk. Hele skalaen innenfor driften blir vurdert. Det gjelder alt fra kundebehandling, til renhold, eksponeringer, varetrykk, bruk av uniform og gjennomføringen av konseptet generelt. Resultatene og utviklingen av driften er også et sentralt element i kåringen. Kvaliteten på Løbergs tre stasjoner er særdeles høy, sier leder for Shells bensinstasjonsnettverk i Norge, Fartein Kjørsvik.

Vinnerne får en reise til Istanbul. Under samlingen i Tyrkia blir det kåring av verdens beste Shell-retailer. Løberg er eneste norske kandidat. Der vil han dessuten møte kollegaer fra et 80-talls andre land som har vunnet den samme konkurransen. I tillegg vanker et pengebeløp som skal brukes til belønning og motivering av de ansatte.

- Det siste er svært viktig ettersom resultatene ikke kommer av seg selv, men som et resultat av innsatsen til de mange, dyktige ansatte, sier Kjørsvik. Snorre Løberg har totalt 35 ansatte på sine tre stasjoner.

Om oss

A/S Norske Shell er registrert i Norge, og selskapets styringsstruktur bygger på norsk selskapslovgivning. Selskapet ledes av en administrerende direktør og ti sentrale ledere fra de to forretningsområdene Oljeprodukter og Undersøkelse og Produksjon. Selskapet driver blant annet et landsomfattende biliststasjonsnett med mer enn 500 bensinstasjoner. Distribusjons- og salgsapparatet er bygget opp med depoter, kontorer og salgssteder over hele landet. Selskapet har deltatt aktivt i leting etter olje og gass på den norske kontinentalsokkel helt siden de første seismiske undersøkelsene i 1964. Norske Shell var ansvarlig for utbyggingen av Troll Gass, som kom i produksjon i 1996 med Statoil som driftsoperatør, og er driftsoperatør for Draugen, som startet produksjon i 1993. I desember 1999 ble Norske Shell tildelt operatøransvar for driften av et samordnet Ormen Lange, som kommer i produksjon i oktober 2007. Selskapets hovedkontor er i Sola Kommune.