Ødelegger muskel- og skjelettlidelser for en produktiv og konkurransedyktig arbeidsstyrke i Europa?

Forskningssenter i Storbritannia undersøker innvirkningen muskel- og skjelettlidelser har økonomisk og samfunnsmessig.
En banebrytende studie ble nylig lansert i 24 land i Europa, deriblant Norge, for å få en forståelse av hvordan enkelte kroniske sykdommer påvirker folks evne til å arbeide og bidra til samfunnet. Studiet ser også på støtten det offentlige velferdssystemet gir og innvirkningen denne støtten har på alle de som er ute av stand til å delta i arbeidslivet.

Pressemelding
03. mars 2009

Studiet, som går under navnet ”Fit for work”, ledes av The Work Foundation, en uavhengig forsknings- og rådgivningsorganisasjon i Storbritannia. Undersøkelsen vil vurdere omfanget av muskel- og skjelettlidelser som revmatoid artritt, kroniske smerter i korsryggen og skader i ledd, muskler og sener. Undersøkelsen vil se på hvordan disse tilstandene påvirker dagliglivet til et menneske og hvor store kostnader han eller hun pålegger samfunnet.

– Vi er bekymret for at muskel- og skjelettlidelser har alvorlig og negativ innvirkning på arbeidsstyrken i EU, men det er liten forståelse for dette i forhold til andre forhold i arbeidslivet, som for eksempel stress, sier Stephen Bevan, administrerende direktør i The Work Foundation.

– I disse nedgangstider er det viktigere enn noen gang at de som kan arbeide er i stand til å arbeide og at velferdssystemet ikke belastes med potensielle unødvendige kostnader. Fordi det ikke er nok kunnskap om disse tilstandene og hvordan behandle dem frykter vi at tusener av mennesker med muskel- og skjelettlidelser stenges unødvendig ute fra arbeidslivet, noe som fører til store økonomiske og samfunnsmessige kostnader i Europa. Vi går i gang med denne undersøkelsen for å få bedre kjennskap til den positive innvirkningen tidligere diagnostisering og medisinsk intervensjon kan ha på helsen og økonomien i EU de kommende årene, sier Bevan.

– Staten, helseeksperter og pasientorganisasjoner må jobbe sammen for å forbedre behandlingen, forebyggingen og rehabiliteringen av muskel- og skjelettlidelser for å gjøre det mulig for menneskene å fortsette i arbeid og redusere byrden revmatiske lidelser legger på individ og samfunn, sier Maarten de Wit, visepresident i EULAR, en organisasjon som representerer mennesker med artritt og revmatisme i Europa.

Studiet ble iverksatt i januar i år og pågår fram til april 2009. Med hjelp fra nasjonale samarbeidspartnere i hvert land vil forskerne i The Work Foundation samle inn informasjon fra alle de 24 landene som deltar. The Work Foundation har som mål å presentere nøkkelfunnene fra undersøkelsen for beslutningstakere innen arbeidslivs- og helsepolitikk i Brussel 15. April 2009.

Mer informasjon finner du på www.fitforworkeurope.eu eller ved å kontakte
Jenny Taylor på +44 20 7976 3519 eller jtaylor@theworkfoundation.com.

Om muskel- og skjelettlidelser
Muskel- og skjelettlidelser er en paraplybetegnelse som dekker over 200 tilstander som påvirker muskler, ledd, sener, nerver og fører til smerter og funksjonssvekkelse hos de som lider (Punnett et al, 2004).

Om The Work Foundation
The Work Foundation er en uavhengig organisasjon som jobber for å forbedre kvaliteten i arbeidslivet gjennom forskning, støtte og rådgivning. Ved å arbeide både med offentlig sektor og med private organisasjoner, tilbyr The Work Foundation en særegen blanding av praktisk rådgivning, grundig forskning og kampanjearbeid i forbindelse med viktige beslutninger. Organisasjonen har også et stort opplegg for forskning og rådgivning i forbindelse med helse og velferdsspørsmål.
Om Fit for Work initiativet
The Work Foundations Fit for Work prosjekt mottar forskningsbevilgninger fra Abbott, et internasjonalt helse- og omsorgsfirma. Fit for Work rapportene er selvstendige og produseres av the Work Foundation, med fult redaksjonelt ansvar som ene og alene hviler på the Work Foundation.

Informasjon til redaksjonen:
For ytterligere informasjon, ta kontakt med kommunikasjonssjef i Abbott Norge, Nils Marius Otterstad.
Mobil: 957 45 754
Mail: nils.otterstad@abbott.com