AddSecure Eco-Driving Challenge reduserer CO2-utslipp med 16 700 tonn

Report this content
Lese original

I 2020 deltok nesten 11 000 sjåfører i AddSecure Eco-Driving Challenge. Konkurransen ble en stor suksess, og rundt 72 selskaper, organisert i 132 lag med cirka 7200 kjøretøy, deltok. I Norge lyktes Utne Transport veldig godt ved å oppnå den beste kjøreindeksen i fjerde kvartal, og hadde i tillegg størst samlede reduksjonen av CO2 i Norge i 2020. Det franske transportselskapet Ambroise vant den mest prestisjefylte prisen for å ha oppnådd den største reduksjonen i CO2-utslipp av alle selskaper som deltok i konkurransen.

I dag offentliggjorde AddSecure resultatene fra konkurransen i AddSecure Eco-Driving 2020. Konkurransen, som kalles «AddSecure Eco-Driving Challenge», er frivillig blant AddSecures Smart Transport-kunder, og er basert på selskapets Eco-Driving Index. Da AddSecure analyserte dataene, viste det seg at den forbedrede kjøreatferden hadde ført til store drivstoffbesparelser. Når resultatene fra 2020 sammenlignes med resultatene fra 2017 (da konkurransen startet), viser AddSecures beregninger at selskapene som har deltatt, har redusert sitt totale forbruk med rundt 6,3 millioner liter diesel hvert år. Det fører til en reduksjon av CO2-utslipp på rundt 16 700 tonn, samt en besparelse på rundt 6,9 millioner euro.

For å gjøre konkurransen mer spennende er de 72 selskapene delt inn i seks forskjellige klasser basert på land (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Frankrike), og det er også en egen klasse for bussoperatører i Europa. Gjennom konkurransen har AddSecure kontinuerlig oppdatert en resultatliste på selskapets nettsted, slik at alle interessenter har sett utviklingen. På nettstedet presenteres lederne innen tre kategorier:

1. Størst CO2-reduksjon i absolutte tall («AddSecure Eco-Momentum»
2. Beste økokjøring i gjennomsnitt
3. Beste forbedring av indeks for økokjøring

Nedenfor finner du vinnerne i 2020 AddSecure Eco Driving Challenge for hver klasse og kategori.

Beste Eco-Driving Momentum* (største reduksjon av CO2-utslipp, per land)

Firma Land Antall sjåfører Momentum
Ambroise Frankrike 538 6295
Arla Foods Danmark 301 1656
Götene Kyltransporter Sverige 306 949
Ahola Finland 506 607
Götz Transport GmbH Tyskland 41 402
Isaksson Karlsson Växjö Bussoperatører 49 123
Utne Norge 60 96

*) Forbedring x antall sjåfører

Beste gjennomsnittsindeks fjerde kvartal

Land/
klasse
Firma Antall sjåfører Gjennomsnittsindeks fjerde kvartal
Sverige EB Logistik Team Gotland 21 85,6
Buss-operatører Isaksson Karlsson Växjö 49 85,2
Danmark AB Catering Århus 30 81,1
Finland RL-Trans, Nordics Tractor 25 79,6
Frankrike Transports Prouheze Paradis 65 78,1
Norge Utne Flisbil 35 77,9
Tyskland Götz Transport GmbH 41 76,1

Beste forbedring, 2020

Land/
klasse
Firma Antall sjåfører Forbedringer fjerde kvartal sammenlignet med første kvartal
Sverige EB Logistik Team Gotland 21 20,5
Frankrike Ambroise 538 11,7
Danmark AB Catering Århus 30 9,9
Tyskland Götz Transport GmbH 41 9,8
Finland Ahola Team Caj B 69 3,1
Buss
operatører
Isaksson Karlsson Ljungby 36 3
Norge Utne 60 1,6

Les mer om AddSecure her og om Smart Transport her.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker