Adelis Equity Partners selger Med Group

Report this content

Adelis Equity Partners Fund I (”Adelis”) har sammen med selskapets gründere og ledelse inngått en avtale om å selge Med Group Holding Oy (”Med Group”) til et konsortium bestående av Colosseum Dental Group, Europas ledende leverandør av tannhelsetjenester, og Tradeka, et kooperativ med cirka 230 tusen finske medlemmer.

Adelis kjøpte en majoritet i Med Group, som tilbyr helse-og omsorgstjenester for offentlig og private sektor i hele Finland, i 2014. Under Adelis eierperiode har Med Groups omsetning mer enn dobles og er i dag over €100 millioner, og antallet ansatte har økt fra cirka 800 til 3,000. I dag er Med Group ikke bare ledende innom ambulansetjenester, men også innenfor tannhelsetjenester og hjemmetjenester til funksjonshindrede og eldre.

Rasmus Molander, partner på Adelis og styreformann i Med Group, sier: «Vi er takknemlige over at vi har fått arbeide med Med Group og dermed bidra til å løse utfordringene innenfor den finske helse- og omsorgssektoren. Sammen med ledelsen har vi, innenfor de nisjer vi har fokusert på, skapt en ledende spiller, både når det gjelder størrelse og kvalitet. Det gleder oss at de nye eierne også er dedikerte til å støtte ledelsen i en vekststrategi basert på tillit og kvalitet».

Med Groups VD, Kari Virta, sier: «Adelis har vært en utmerket partner i vår ekspansjon. Deres engasjerte eierskap med investeringer i mennesker, teknologi og oppkjøp har skapt en solid plattform for vekst. Gjennom våre ansattes kreativitet og dedikerte arbeid har vi utover lederskap i ambulansetjenester skapt ledende posisjoner innenfor hjemmetjenester og tannhelsetjenester. Disse posisjonene utgjør også en utmerket plattform for fortsatt vekst».

Adelis rådgivere var Carnegie, Borenius og KPMG.

Partene har blitt enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen. Avtalen er vilkåret av konkurransemyndighetenes godkjennelse.  

For mer informasjon, kontakt

Rasmus Molander, Adelis Equity Partners, (+46 70 823 7433)

Om Med Group

Med Group er en finsk helsevirksomhet som aktivt jobber for å forbedre kvaliteten, funksjonaliteten og effektiviteten innenfor helsetjenester. Med Groups omsetter cirka €100 millioner og har cirka 3,000 ansatte. For mer informasjon se www.onniterveys.fi.

Om Adelis Equity Partners

Adelis er en aktiv partner for verdiskaping i mellomstore nordiske selskaper. Adelis ble grunnlagt i 2012 med mål om å bli det ledende aktive eierfondet med fokus på investeringer i mellomstore unoterte selskaper i Norden.  Siden 2013, da selskapets første fond ble reist, har Adelis vært en av de mest aktive eierfondene i sitt segment med 15 investeringer og mer enn 30 tilleggsinvesteringer. Adelis forvalter i dag cirka 10 milliarder kroner. For mer informasjon se www.adelisequity.com.

Abonner

Dokumenter og linker