Adelis kjøper Mobilhouse for å akselerere veksten

Report this content

Adelis Equity Partners (”Adelis”) har kjøpt en majoritetspost i Mobilhouse, som produserer, selger og leier ut mobile løsninger til kontorer, institusjoner, studentboliger, midlertidige boliger og anleggsbrakker.

Adelis investerer i Mobilhouse, som over en femårig periode har skapt kraftig vekst i omsetningen og neste tredoblet driftsresultatet i 2017. Den positive utviklingen fortsatte i 2018 og skal akselereres under Adelis eierskap.

Mobilhouse blev opprinnelig stiftet i 1961 som brakkeprodusent og leverandør til byggebransjen. Siden da har virksomheten gjennomgått en omfattende transformasjon, og i dag produserer og leverer nesten 100 medarbeidere og prosjektansatte selskapets standardmoduler og skreddersydde løsninger til bedrifter og offentlige kunder i hele Danmark.

”Mobilhouse har levert gode resultater i en årrekke, og virksomheten er godt rustet til å fortsette sin fremgang i et marked med gode vekstmuligheter. Vi opplever en sterkt stigende etterspørsel etter midlertidige og permanente boliger samt kontorer og institusjoner, der Mobilhouse har en sterk markedsposisjon. Vi har allerede den nødvendige erfaring og kunnskap til å utvikle og fremstille mobile løsninger til stadig flere kunder. Med adgang til Adelis lederskapskompetanse og kapital vil vi videreutvikle og skalere virksomheten, så vi kan sette ytterligere fart på veksten,” sier Benny Møller, adm. direktør i Mobilhouse.

”Behovet for både midlertidige og permanente kvadratmeter er stigende, og Mobilhouse har skapt en solid plattform for vekst med innvielsen av en ny produksjonshall i mars 2018 samt virksomhetens sterke konsepter og spesialkompetanser. Utviklingen skaper også et godt utgangspunkt for å utvide utleieporteføljen fremover. Vi ser frem til å bidra med strategisk kompetanse og målrettede investeringer, så vi sammen med ledelse og medarbeidere kan skape det beste utgangspunktet for å utnytte Mobilhouses sterke posisjon og de attraktive markedstrendene,” sier Steffen Thomsen, partner i Adelis.

Investeringen i Mobilhouse blir Adelis sjette investering i Danmark siden Adelis ble grunnlagt i 2012. I forbindelse med transaksjonen går ledelsen inn som minoritetsaksjonærer. 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Benny Møller, Mobilhouse, +45 20 20 62 66, bm@mobilhouse.dk 

Steffen Thomsen, Adelis Equity Partners, +45 40 28 34 09, steffen.thomsen@adelisequity.com 

Om Mobilhouse

Mobilhouse produserer, selger og leier ut mobile løsninger, som kan brukes til blant annet kontorer, institusjoner, studentboliger, midlertidige boliger og anleggsbrakker. Virksomheten ble grunnlagt i 1961 og har 40 fast ansatte og over 50 projektansatte, som produserer og leverer standardmoduler og skreddersydde løsninger til privatpersoner, bedrifter og offentlige kunder i Danmark. Mobilhouse har hovedkontor og to produksjonsenheter i Fredericia samt kontor og lager i Bjæverskov. For ytterligere informasjon, se www.mobilhouse.dk.

Om Adelis Equity Partners

Adelis er en aktiv partner for verdiskaping i mellomstore nordiske selskaper. Adelis ble grunnlagt i 2012 med mål om å bli det ledende aktive eierfondet med fokus på investeringer i mellomstore unoterte selskaper i Norden. Siden 2013, da selskapets første fond ble reist, har Adelis vært en av de mest aktive eierfondene i sitt segment med 19 investeringer og mer enn 50 tilleggsinvesteringer. Adelis forvalter i dag cirka 10 milliarder kroner. For mer informasjon se adelisequity.com/nb/.

Abonner

Dokumenter og linker