ÅF deltog i den 22:a ICONE konferensen

Den 22:a “International Conference on Nuclear Engineering” (ICONE22) ägde rum i Prag den 7-11 juli. ÅF representerades av Lennart Jansson (teknisk analys) och Lingfu Zeng (Kärnkraftsteknik).

ICONE är den främsta globala konferensen inom ämnet och hålls årligen i Amerika, Asien och Europa för att adressera nuvarandra och framtida behov inom kärnkraftsindustrin. Detta års konferens samlade närmare 900 ingenjörer och forskare från olika fält inom kärnkraft, för att diskutera modern teknik och nuvarande status. Huvudtemat för årets konferens var “Kärnkraft – mötet med globala energibehov”. Här kan du läsa mer.

Under konferensen hölls ca 800 föredrag. Några av höjdpunkterna var föredrag kring:

  • Fukushima
  • Säkerhet inom kärnkraft
  • Bortom konstruktionsstyrande händelser
  • Nästa generation
  • Små modulära reaktorer

Myndigheter och industriföretag bad om globala åtaganden, samarbeten och ansvarstagande i sina föredrag av representanter från ASME, USNRC, IAEA, Westinghouse, EDF, AREVA, Toshiba Corporation, Chinese State Nuclear Power Corporation, KEPCO E&C och många fler.

ÅF har varit en av arrangörerna av ICONE sedan 2009, med Lingfu Zeng som medordförande för Teknikområde 7 - Koder, standarder, förordningar och licensieringsfrågor. Under konferensen höll Lennart Jansson och Lingfu Zeng fyra föredrag om flera tekniska utmaningar som är viktiga för ÅF och företagets kunder; 1) Alternativ metodik för utmattningsutvärdering enligt ASME BPV-koden, 2) Deterministisk säkerhetsanalys av strukturer med sprickor, 3) Seismisk kvalificering av nöddieselgeneratorsystem, och 4) Dynamiska känslighet för vibrationsdämpande i rörsystem.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia