AfterPay: Norske kunder har en positiv økonomisk utsikt for juli, men er tilbakeholdne når det gjelder å øke innkjøp ytterligere

Report this content

AMSTERDAM – 14. juli 2020 | AfterPay Insights’ undersøkelse i midten av juni – som nå dekker mer enn 7 400 intervjuer med nordmenn som handler på nett – indikerer at norske forbrukere vil redusere innkjøp i juli samlet sett (dvs. både kjøp på nett og fysisk). Hvis norske forbrukere handler i samsvar med intensjonene i juli, vil det bryte trenden AfterPay Insights så i midten av juni, da innkjøp på nett økte som et resultat av at forbrukere flyttet innkjøp fra fysiske butikker til nettet. I juni sier 8 % av norske forbrukere at de handlet mer i fysiske butikker, sammenlignet med 17 % som sier at de handlet mer på nett.

Norske forbrukere er mindre bekymret og har et positivt syn på deres personlige økonomiske situasjon i juli

AfterPay Insights’ undersøkelse viser at 16 % av nordmenn som handler på nett sier at deres økonomiske situasjon har blitt mer presset. Dataene viser også at nordmenn som handler generelt sett er mer bekymret for deres personlige økonomiske situasjon enn helsen (merk at bekymringer samlet sett har minket siden midten av mars). Det er derfor ikke noen overraskelse at den viktigste grunnen for færre innkjøp samlet sett er behovet for å spare penger, selv om dette særlig er tydelig i yngre aldersgrupper. Sekundære motiver er ønsket om å endre livsstil ved å redusere samlet forbruk, sammen med generelle bekymringer for fremtiden. Motiver på tredje nivå innbefatter risikoen for å bli arbeidsløs samt ønske om å betale ned på boliglån og andre lån.

Samtidig sier 12 % av norske forbrukere at deres økonomiske situasjon har blitt bedre i juni. Og 17 % sier at de forventer at den blir enda bedre i juli – dette betyr at nordmenn som handler har et positivt syn på deres økonomiske situasjon på kort sikt.

Nordmenn som handler forutser at de vil foreta flere moteinnkjøp på nett i juli

Når man ser på utviklingen av produktkategorier på nett, skiller mote seg ut i Norge, siden det er den førende kategorien som tiltrekker seg nye forbrukere: i andre halvdel av mars foretok 14 % av nordmenn som handler minst ett innkjøp innen mote på nett, og denne andelen har vokst til 21 % innen midten av juni.

Pris og bekvemmelighet blir viktigere motiver for å handle på nett

I Norge har det blitt stadig viktigere over tid å finne lavere priser på nett, i tillegg til det faktum at handel på nett er mer bekvemmelig. Norske forbrukere oppgir også som motiv for netthandel at det er lettere å finne det de trenger på nett. Det ser ut som de funksjonelle fordelene med handle på nett har økt effekt, og muligens fører til en varig endring. AfterPay Insights vil følge forbrukeratferd gjennom sommeren og komme tilbake med en oppdatert analyse i slutten av juli.

Denne artikkelen er et sammendrag – les hele artikkelen her: «Norske kunder har en positiv økonomisk utsikt for juli, men er tilbakeholdne når det gjelder å øke innkjøp ytterligere»

Se det interaktive instrumentbordet med atferd og holdninger for netthandel fra mer enn 24 000 forbrukere.

Om AfterPay Insights
AfterPay Insights er en kunnskapsplattform for profesjonelle aktører innenfor netthandel. Fra midten av mars har AfterPay Insights undersøkt forbrukernes atferd innen netthandel under koronautbruddet og planlegger å fortsette studien gjennom pandemien. Denne artikkelen er et resymé.

Om AfterPay

AfterPay, utviklet av Arvato Financial Solutions, er den største tjenesten for betaling etter levering i Nederland og Belgia, og er også tilgjengelig i Tyskland, Østerrike, Sveits, Sverige, Norge, Finland og Danmark.

Om Arvato Financial Solutions
Som en del av Bertelsmann leverer Arvato Financial Solutions profesjonelle løsninger for kreditthåndtering på tvers av alle segmenter av kundelivssyklusen i rundt 20 land. Ved å avdekke fordelene med prediktiv analyse, ledende plattformer og stordata, resulterer de leverte løsningene i optimaliserte økonomiske resultater og gjør kunder i stand til å konsentrere seg helt om kjernevirksomheten.

Forskningskontakt
Aida Beelaerts van Blokland
a.beelaertsvanblokland@afterpay.nl
+31657321095

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker