Seagas – verdens første bunkringsskip for LNG døpt i Stockholm

Det første bunkringsskipet i verden for LNG (flytende naturgass) ble igår døpt av Helena Bonnier, styreleder i Stockholms Havner, i nærvær av blant andre infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ved en tradisjonell dåpseremoni i Stockholm. 

-Våren 2012 bestemte regjeringen seg for å støtte det som da var en TEN-T søknad om ett LNG bunkringsskip. Ett år senere er fartøyet døpt og kan bli ytterligere en komponent for en konkurransedyktig sjøfart med kvalitet, sikkerhet og en tydelig miljøprofil, sier infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

LNG-bunkringsskipet Seagas er det første i verden av sitt slag, og er klassifisert etter de samme reglene som gjelder for havgående LNG-tankskip. Bunkringsfartøyet vil daglig levere mellom 60-70 tonn LNG til Viking Line sitt nye cruiseskip M/S Viking Grace når dette ligger fortøyd ved Stadsgården i Stockholm. Bunkringsprosessen varer litt under en time og skjer ved hjelp av en nyutviklet skip til skip  teknologi for bunkring av drivstoff. Seagas er stasjonert ved Loudden i Stockholm.

- LNG innebærer store miljømessige gevinster sammenlignet med tradisjonelt marint drivstoff. Det er gledende at vi takket være LNG-terminalen i Nynäshamn og det spesialbyggede bunkringsfartøyet vårt Seagas kan bidra til den infrastrukturløsning som gjør det mulig for M/S Viking Grace å bunkre LNG i Stockholms havn, sier Jan Bäckvall, Administrerende Direktør AGA AB.

Om LNG

Naturgass er en brennbar miks av gassformige hydrokarboner. Naturgassen er fargeløs, gift- og luktfri – og lettere enn luft. Hovedbestanden, cirka 90 prosent, i den kjemiske sammensetningen er metan. Når naturgass kjøles ned til -162 grader overgår den fra gass til væske og volumet reduseres cirka 600 ganger. Det gjør at man kan frakte mer energi per volumenhet sammenlignet med å  frakte naturgassen i gassform. Væsken kan deretter fordampes og brukes som naturgass.

LNG gir store miljøfordeler sammenlignet med tradisjonelt marint drivstoff; kulldioksidutslippene reduseres med 20-30 prosent, utslippene av svovel og skadelige partikler forsvinner helt og utslippene av nitrogenoksider blir markant lavere.

LNG-terminalen i Nynäshamn

Naturgassen som brukes til drivstoff for M/S Viking Grace kommer fra AGA sin LNG-terminal i Nynäshamn. Terminalen, som er Østersjøens første og Sveriges så langt eneste terminal for flytende naturgass, ble tatt i bruk for snart to år siden og har en lagringskapasitet på 20 000 m3. LNG-terminalen er mellomlagring for den flytende naturgassen som fraktes videre ut til kundene med tankbil eller via rørledning.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Jan Bäckvall, Administrerende Direktør AGA AB och Head of Region Europe North Linde group.

Tfn: +46 8 731 11 14 eller +46 70508 88 38, e-post: jan.backvall@linde-gas.com

Tor Husebø, Head of Clean Energy, Region Europe North, AGA AS,

Tfn: +47 97 04 41 81, e-post: tor.huseboe@no.aga.com

Jonas Åkermark, Ansvarlig LNG Sjøfart, AGA Gas AB

Tfn: +46 8 731 18 44 eller +46 70 274 57 10, e-post: jonas.akermark@se.aga.com


Fakta om AGA:

AGA produserer og markedsfører industrigasser og spesialgasser for ulike formål. I samarbeid med kundene, utvikler vi totalløsninger som omfatter gasser, kunnskap om prosesser, gassutstyr og service. Med avansert gassteknikk gjør vi det mulig for kundene å øke lønnsomheten, sikkerheten og kvaliteten samtidig som miljøet beskyttes. AGA i Sverige er en del av Linde Group region Europe North, hvor også øvrige nordiske land og Baltikum inngår. Lindekonsernet er en verdensledende gass- og teknikkbedrift med cirka 62 000 ansatte i omkring 100 land. Du kan lese mer på www.aga.se og www.linde.com


Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker