Ni av ti gjenvinner, men holder det?

Report this content

Nordmenn er nest best i Norden på å gjenvinne plastflasker. Det viser en ny undersøkelse fra kullsyremaskinprodusenten SodaStream der man har tatt tempen på nordboernes miljøtenkning. Annenhver nordmann mener likevel at engangsflasker i plast er unødvendige fordi de kan drikke vann fra springen fra en gjenbrukbar vannflaske. 

Det faktum at havene våre fylles med plast er noe som har fanget oppmerksomheten både i den offentlige debatten og i media de siste årene. Plastflasker er en stor del av problemet. En ny undersøkelse som GfK Norm har gjennomført på vegne av SodaStream, viser at 80 prosent av nordboerne gjenvinner plastflasker. Best i Norden er Sverige der hele 89 prosent gjenvinner, tett fulgt av Norge med 85 prosent. Dårligst er danskene, der bare 69 prosent svarer at de gjenvinner plastflasker.

Undersøkelsen viser også at annenhver nordmann mener at plastflasker er unødvendige, og at de kan drikke vann fra springen fra en gjenbrukbar flaske i stedet. Det virker imidlertid som om det er få som reflekterer over flaskenes negative miljøpåvirkning. Bare 13 prosent oppgir at de mener at plastflasker er miljøuvennlige ettersom de skader miljøet selv om de gjenvinnes. 26 prosent mener i stedet at plastflasker nettopp er et miljøvennlig alternativ fordi de kan gjenvinnes.

– Det er urovekkende at så mange mener at plastflasker er miljøvennlige, bare de gjenvinnes. Ifølge Carbon Trust-rapporten fra 2013 reduseres klimaavtrykket bare med 20 prosent når en flaske blir gjenvunnet. Å unngå engangsflasker av plast og i stedet tilsette kullsyre i vannet hjemme, reduserer derimot klimaavtrykket med 60 prosent. SodaStream vil derfor opplyse nordmenn om hvor skadelige plastflasker faktisk er. De har ett av verdens beste kranvann og muligheten til å lage boblevann selv som både er bedre og billigere, sier Michele Fitzwilliams, nordisk markedssjef hos SodaStream.

Nordmenn er gode på gjenvinning
Undersøkelsen viser også at nordmenn generelt er gode på gjenvinning. Plastflasker, kartong og papir topper listen. Kun én prosent oppgir at de ikke gjenvinner i det hele tatt.

Toppliste! Dette gjenvinner nordmenn mest:

1. Kartonger og papp                                                   89 %

2. Papir                                                                         89 %

3. Plastflasker                                                              85 %

4. Glass                                                                        84 %

5. Plastemballasje                                                        78 %

Om undersøkelsen:
Undersøkelsen er basert på resultatet fra en statistisk signifikant undersøkelse utført av GfK NORM på oppdrag fra SodaStream. Undersøkelsen ble gjennomført på nettet i januar–februar 2018. Utvalgsrammen for respondentene er befolkningen i Norden mellom 18 og 65 år eller eldre. Undersøkelsen er nasjonalt representativ og representerer et gjennomsnitt av befolkningen for den aktuelle målgruppen. Til sammen 1 035 personer deltok i undersøkelsen.

Vedlegg*

Hva gjenvinner du?
 

NORGE  Totalt  Kvinner  Menn 
Kartonger og papp  89 %  91 %  88 % 
Papir  89 %  91 %  87 % 
Plastflasker  85 %  90 %  81 % 
Glass  84 %  86 %  83 % 
Plastemballasje  78 %  82 %   75 % 
Batterier og elektroniske produkter  75 %  77 %  73 % 
Metall  72 %  74 %  71 % 
Tekstiler og klær  64 %  70 %  58 % 
Matavfall  51 %  52 %  50 % 
Jeg gjenvinner ikke  1 %  1 %  1 % 
Vet ikke   1 %  1 %  1 % 


NORDEN  Danmark  Finland  Norge  Sverige 
Plastflasker  69 %  79 %  85 %  89 %  
Plastemballasje  54 %  46 %  78 %  78 % 
Matavfall  31 %  55 %  51 %  62 % 
Papir  67 %  86 %  89 %  83 %  
Metall  54 %  74 %  72 %  79 %  
Kartonger og papp  63 %  85 %  89 %   86 % 
Tekstiler og klær  49 %  60 %  64 %  61 % 
Glass  67 %  81 %  84 %  87 % 
Batterier og elektroniske produkter  68 %  85 %  75 %  86 % 
Jeg gjenvinner ikke  4 %  1 %  1 %  2 % 
Vet ikke   7 %  1 %  1 %  1 % 


Jeg synes at engangsflasker i plast er:

NORGE  Totalt  Kvinner  Menn 
«unødvendige fordi jeg kan drikke vann fra springen fra en gjenbrukbar vannflaske i stedet»  51 %  56 %  47 % 
«et miljøvennlig alternativ fordi de kan gjenvinnes»  26 %  22 %  30 % 
«praktiske fordi du kan ta dem med deg og drikke ved behov»  9 %  8 %  10 % 
«veldig dårlige for miljøet fordi de skader miljøet selv når de gjenvinnes»  13 %  14 %  13 % 


NORDEN  Danmark  Finland  Norge  Sverige 
«praktiske fordi du kan ta dem med deg og drikke ved behov»   17 %  9 %  9 %  19 % 
«et miljøvennlig alternativ fordi de kan gjenvinnes»  23 %  29 %  26 %  17 % 
«unødvendige fordi jeg kan drikke vann fra springen fra en gjenbrukbar vannflaske i stedet»  41 %  46 %  51 %  50 % 
«veldig dårlige for miljøet fordi de skader miljøet selv når de gjenvinnes»  18 %  16 %  13 %  14 % 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Peter Larsson, pressekontakt
Tlf: 46 (0) 736 64 04 48
E-post: peter@agency.se

Om SodaStream:
SodaStream®, verdens ledende produsent og distributør av kullsyremaskiner, driver virksomhet i 45 land og er tilgjengelig i mer enn 70 000 butikker på fem kontinenter. SodaStream gjør det mulig for forbrukerne å enkelt forvandle vanlig vann fra kranen til kullsyreholdig og smakssatt vann på noen sekunder. Ved å gjøre vanlig vann fra kranen mer morsomt og spennende, hjelper SodaStream forbrukerne med å drikke mer vann. SodaStreams kullsyremaskiner tilbyr et innovativt alternativ til forbrukere som ønsker å slutte å kjøpe brus eller kullsyreholdig vann på flaske. SodaStream fremmer menneskers helse og velvære, beskytter miljøet, er kostnadseffektiv, kan tilpasses og er morsom å bruke. For å lese mer om hvordan SodaStream gjør vannet mer spennende, kan du følge SodaStream på Facebook, Instagram og YouTube. Besøk gjerne: www.sodastream.se

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker