6,5 millioner til forskning for økt dyrevelferd

Report this content

Agria og SKKs forskningsfond deler årlig ut midler til ulike veterinærmedisinske forskningsprosjekter i Norden. I 2020 har 15 viktige forskningsprosjekter fått støtte.


 
Forskningen vil bli utført ved universiteter i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og totalt er 6,5 norske millioner kroner delt ut. Forskningsprosjektene har en varighet på opptil tre år, og vil blant annet se på ansvarsfull antibiotikabruk på hund i forbindelse med resistente bakterier, katteatferd, årsaker til skader hos brukshunder og tryggere fødsel for marsvin.

Tre av prosjektene tilhører Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og tar for seg mage- og tarmproblemer hos norsk lundehund, kloløsning hos gordonsettere og en ny nevrologisk sykdom hos greyhounds. 

Les om alle prosjektene her.

– Dette er et viktig samfunnsbidrag for oss, og bidrar til økt dyrehelse og økt forståelse av dyrevelferd, sier Marianne Broholm Einarsen, administrerende direktør i Agria Dyreforsikring Norge.

Flest prosjekter med fokus på hund

Det er satt av midler til hele 11 forskningsprosjekter på hund. Prosjektene varierer i stor grad og omfatter blant annet bruk av antibiotika, hofteleddsdysplasi, en ny nevrologisk sykdom hos greyhounds, sportsrelaterte skader og undersøkelse av genetiske årsaker til at ulven ble en tamhund.

Ved Københavns universitet vil det aktuelle og viktige prosjektet om behandling av resistente bakterier kalt meticillinresistente S. pseudintermedius (MRSP) finne sted. Her vil hunder med en relevant hud- eller urinveisinfeksjon behandles med antibiotika og følges klinisk. Målet til denne studien er å bidra til en ansvarlig antibiotikabruk på hunder. En annen studie vil se på den velkjente sykdommen hofteleddsdysplasi (HD). Sykdommen er til en viss grad arvelig og formålet med studien er å identifisere de genetiske risikofaktorene for sykdommen.

Tre forskningsprosjekter om katt

Katten er Norges mest populære kjæledyr, men likevel vet vi ganske lite om kattens atferd. Dette skal en forsker ved Helsingfors universitet se nærmere på. Hensikten med prosjektet er å erkjenne hvordan kattens miljø påvirker atferden, som igjen kan hjelpe oss å forbedre kattevelferden. På Københavns universitet vil det gjennomføres to studier: en om kvalitetssikring av blod for overføringer på katter og en om årsakene til HCM hos katter, da spesielt hos norsk skogkatt og britisk korthår.

Flere marsvin skal overleve fødsel

For første gang er det valgt ut et forskningsprosjekt om marsvin. Mange marsvin dør i forbindelse med fødsel, og nå vil forskere ved Sveriges Lantbruksuniversitet kartlegge fødselsvanskene for å forbedre fødselsomsorgen og redusere antall dødsfall.

– Vi ser at smådyrene får en stadig større verdi og dyrevelferd, noe som er en gledelig utvikling. Det blir spennende å se resultatene fra dette prosjektet, sier Broholm Einarsen.

Agria Dyreforsikring har bidratt til forskningsarbeid siden 1938.

__________________________________________________

Kontaktinformasjon:

Nora Nygaard
Presseansvarlig
E-post: nora.nygaard@agria.no
Tlf: 902 32 120

Agria Dyreforsikring er Norges eneste forsikringsselskap for kun dyr, og tilbyr gode og fleksible forsikringer til hunder, katter, hester, smådyr og fugl. Agria Dyreforsikring er en filial av Agria International som er et datterselskap av Agria Djurförsäkring. I tillegg til Norge har Agria virksomhet i Sverige, Danmark, Finland, England og Frankrike.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia