Agria Cat Breed Profile - unik forskning på 500 000 katter

Report this content

Agria Dyreforsikring presenterer forskningsresultatene fra Agria Cat Breed Profile, et unikt materiell som har kartlagt kattenes sykdommer og skader mellom 2009-2013 med hjelp av diagnoser på 500 000 katter. Undersøkelsen har laget i samarbeid med Brenda Bonnett, canadisk veterinær og professor i epidemiologi.

- Agria Cat Breed Profile kan fungere som et hjelpemiddel for SVERAK og raseklubber som jobber med katte avl. Også for den vanlige katteeieren kan kunnskap om kattens helse komme til nytte. Vi vil bidra til å skape friske, holdbare katteraser, noe mange katteeiere bryr seg om. Et veterinærbesøk kan gjøre et større hull i lommeboken enn man kanskje tror, selv om en forsikring dekker mesteparten av kostnaden, sier Patrik Olsson, forretningsområdesjef smådyr.

Kattens habitat spiller stor rolle for hvilken type av skader den utsettes for. Blant huskatter er sårskader den vanligste årsaken til et veterinærbesøk. Deres uteliv utsetter dem for en større risiko for å bli påkjørt, falle ned fra trær eller havne i slagsmål som resulterer i bittsår, flenger eller kutt. Blant rasekattene, som mer sjelden går ut, havner sårskader først på femte plass.

- Katter som slåss og biter hverandre kan også få infiserte abscesser. Den lille, skarpe katteånden fører med seg bakterier fra munnhulen ned i underhuden. Hudhullet er lite og leges raskt, men bakteriene vokser og utvikles til en abscess, sier Lotta Möller, veterinær på Agria Dyreforsikring.

Katteslagsmål er ikke like vanlig blant rasekatter av ulike årsaker, delvis for at revirinstinktet ikke er like sterkt innendørs og at ansvarsfulle eiere skiller katter som slåss under samme tak. Derimot er det vanligere blant rasekatter at de leker med snorer og garn som finnes i hjemmet og som setter seg fast i mage- og tarmkanalen.

Agria Cat Breed Profile viser at rasekattene besøker veterinæren ca. 20 prosent flere ganger enn huskattene. Det er gledelig at ragdoll, Sveriges mest populære rasekatt, ligger på nesten samme nivå som huskattene og besøker veterinæren sjeldnere.

- Vi ser at huskattene går sjeldnere til veterinæren, derimot er det uklart om det beror på at de faktisk er friskere eller om eieren ikke søker behandling for katten, sier Lotta Möller. Det kan delvis bero på at huskattene ofte lever store deler av tiden utendørs og at eieren kanskje ikke er like oppmerksom på forandringer i helsebildet.

Huskattenes andre problemområde er magen. Brekninger og diaréer er vanlig symptomer som kan være tegn på magekatarr, virus eller parasitter, men sjelden at den har spist noe uegnet da katter er kresne dyr.

Sykdommer som begge kategoriene løper lik risiko for å utvikle hudkreft, tannsykdommer og problem med å tisse. Rasekattene er mindre påvirket av abscesser, samt smerte i bevegelsesapparatet, antagelig ettersom de ikke blir utsatt for ytre skade i samme utstrekning.

De fem vanligste diagnosene hos katt, iflg Agria Cat Breed Profile:

 Huskatt                                                  Rasekatt

Sårskader i huden Magproblem som brekninger, diaré
Mage problem som brekninger, diaré Avmagring, manglende matlyst
Abscess (ofte bittsår) Problemer i øvre urinveier
Avmagring, manglende matlyst Problemer i nedre urinveier
Problemer i nedre urinveier Sårskader i huden

I Agria Dyreforsikring, Norges eneste spesialselskap for dyreforsikringer, er alle medarbeiderne dyreeiere. Sammen med dyreeierorganisasjoner og veterinærer er Agria med på å utvikle dyreholdet, dyresporten og dyrehelsa. Selskapet ble grunnlagt i Sverige i 1890 og finnes i dag representert med sine forsikringer i Sverige, Norge, Danmark og England.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia