Agria gir 5 millioner til nordisk forskning på hund og katt

Hvorfor får flatcoated retriever så ofte kreft og hva er den genetiske bakgrunnen til hudsjukdommen demodex? Det er noen av de spørsmålene som skal studeres i forskningsprojekt, som har fått middel fra Agrias og Svenske Kennelklubbens felles forskningsfond. Tre norske prosjekter får for andre året penger fra fondet og to nye har kommet til. Samtlige studier drives av Norges veterinærhøgskole.

Ett av prosjektene gjelder arvelig polyneuropati hos alaskan malamute, som også er ett samarbeidsprosjekt med Svenska Lantbruks Universitetet. Polyneuropati kan forklares som en sykdom med symmetrisk utbredelse av flere dårlige fungerende nerver i kroppen og målet for dette prosjekt er å identifisere og dokumentere nye tilfeller av polyneuropati hos alaskan malamute, og identifisere hvilken genotype som er forbundet med sykdommen. Det første tilfellet ble diagnostisert i 1979 av en norsk forskergruppe ledet av professor Lars Moe.Nåværende forskningsleder heter Karin Hultin Jäderlund. Polyneuropati finnes hos mange hunderaser, men varianten hos alaskan malamute finnes ikke hos andre raser. Symptomene er bland annet dårlig utholdenhet, hunden vil gjerne sette seg ned etter kort distanse for å hvile, hunden blir hes og kan miste stemmen, misslyd ved pusting, muskelsvakhet og lammelser, spesielt i bakbeina og ataksi, dårlig koordinerte bevegelser.

Ett annet norsk prosjekt handler om multifokal retinadegenerasjon hos Border Collie. Retinaforandringer, det vill si forandringer på netthinnen, er relativt vanlig hos blant annet border collie. Målet med studiet er å identifisere en eventuell predisponerende genfeil samt utvikle en gentest som skal forenkle avlsplanleggingen.
Samlet deles det ut middel til 25 forskningsprosjekt, samt to utviklingsprosjekt på smådyr til en sammenlagt verdi på 5 millioner kroner. Flere av forskningsprosjektene sikter seg inn på molekylergenetiske studier. Et om sykdommen juvenil demodikose hos hund, normalt kalt demodex, etter den parasitten som forårsaker hudsykdommen. Enkelte raser har større risiko for å få sykdommen og en studie skal derfor kartlegge forandringer i arvemassen som kan forbindes med sykdomen. En annen studie der genetikken skal studeres sikter til å identifisere bærere av bakterien Staphylococcus pseudointermedius, som er en viktig sykdomsårsak hos hund.

Annen hver flatcoated retriever dør før 10 års alder og kreft frekvensen er høy. I en unik studie skal samtlige dødsfall og alle kreftdiagnoser i rasen på ett år registreres. Videre skal et årskull valper følges gjennom livet og innsamlinger av prøver skal gjøres fra årskullet og hunder med kreft for å muliggjøre genetiske studier. De metoder som blir brukt i dette pilotprosjektet skal også kunne brukes for å studere andre raser.
– Agria Dyreforsikring har en tradisjon på mer enn 80 år å stimulere forskning. Sammen med Svenske Kennelklubben kan vi gjennom forskningsfondet passe på att sjukdommer aldri behøver oppstå. Om det gjør det skal det finnes bra pleie, sier Pekka Olson, som er veterinær på Agria Dyreforsikring.
Forskningsfondets midler skal brukes til å fremme forskning hos dyr innenfor områder som veterinærmedisin, genetikk og etologi, men også om dyrenes psykiske, sosiale og økonomiske betydning. Forskningsresultatene fører ikke bare til generelt bedre dyrehold og dyrehelse, men også økt kunnskap, gjennomtenkt avl og rettferdige premier. Kunnskapen fører til nye studier som forbedrer dyrehelsen. Våre kunder og ansatte tar del av resultatene og vi kan gi vitenskapelige baserte råd. Den økte kunnskapen gjør også at vi kan gjøre bedre risikobedømninger som fører til mer rettferdige forsikringskostnader for våre kunder.


For mer informasjon, kontakta Christian Geelmuyden mobil 909 87 574, landssjef Agria Dyreforsikring eller Pekka Olson, Chef veterinära strategier Agria Djurförsäkring, +46 73-9642113 eller Ulla-Britt Karlmann, forskningssekreterare, SKK,  +46 8-795 3076.
Du kan også lese mer på http://www.agria.se/agria/artikel/agrias-och-skks-forskningsfond-for-sallskapsdjur

I Agria Dyreforsikring, Norges eneste spesialselskap for dyreforsikringer, er alle medarbeiderne dyreeiere. Sammen med dyreeierorganisasjoner og veterinærer er Agria med på å utvikle dyreholdet, dyresporten og dyrehelsa. Selskapet ble grunnlagt i Sverige i 1890 og finnes i dag representert med sine forsikringer i Sverige, Norge og Danmark.

Tags:

Om oss

Agria Dyreforsikring gir norske hunder, katter og hester og deres eiere fleksible forsikringsløsninger. Agria Dyreforsikring er en filial av Agria International som er et datterselskap av Agria Djurförsäkring. Vi er et forsikringsselskap som er spesialisert innen forsikring av hund, katt og hest. I tillegg til Norge har Agria virksomhet også i Sverige, Danmark, Finland, England og Frankrike.

Abonner