Agria knytter bånd med rasekatteiere

Report this content

Agria har inngått en samarbeidsavtale med Norske Rasekattklubbers Riksforbund.

NRR er en sammenslutning av rasekattklubber i Norge, og er tilsluttet det internasjonale forbundet Fédération Internationale Féline (FIFe). Gjennom sitt kontor på Gressvik betjener NRR 26 medlemsklubber som er spredt over hele landet. Det gjelder først og fremst saker som har med stambokføring å gjøre, men også rådgivning om klubbdrift, tolkning av lovverk, import/eksport og annet.

NRR fører den eneste FIFé- godkjente stamboken i Norge. Dette er et meget strengt reglement, og alle som kjøper katt med stamtavle utstedt av NRR kan være trygge på at katten er av ren rase og avl.

Målet med avtalen er å få flere katter forsikret og etter hvert jobbe med skadeforebygging også på katt.

Vi i Agria gleder oss over denne avtalen og håper på et langt og godt samarbeid!

For mer informasjon ta kontakt med Christian Geelmuyden, landssjef Agria Dyreforsikring, mobil 909 87 574, epost christian.geelmuyden@agria.no.

Agria Dyreforsikring er en filial av Agria International som er et datterselskap av Agria Djurförsäkring. Vi er et forsikringsselskap som er spesialisert innen forsikring av hund, katt og hest. I tillegg til Norge har Agria virksomhet også i Sverige, Danmark og England.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia