Blodoverføring redder hunde- og katteliv

Report this content

Visste du at hunden eller katten din kan gi blod? Akkurat slik som hos mennesker så kan dyr som er alvorlig skadet eller syke trenge blodoverføring for å overleve. 14. juni er det «Verdens blodgiverdag» og Agria Dyreforsikring vil skape bevissthet rundt behovet for blod og anerkjenne det viktige bidraget fra blodgiverhunder og katter.

Blodoverføring kan være nødvendig i behandling av en rekke alvorlige sykdommer, ved operasjoner, forgiftninger eller ulykker der dyret har mistet mye blod.

Blodbank eller ringeliste

Som i humanmedisin er blodoverføring en uerstattelig behandlingsmetode for å redde liv. I de siste årene har det blitt mer og mer vanlig å gi blodoverføring til dyr i alvorlige tilfeller. Det er mest vanlig på hund, men katter kan også få blodoverføring.

– Mange dyreklinikker har en egen blodbank, slik at de er forberedt om det skulle komme en hund eller katt som trenger blod. Veterinærer og klinikker som ikke har blodbank har ofte en ringeliste til eiere av blodgiverdyr, slik at de kan komme og gi blod ved behov, forteller veterinær Sara Solheim.

Kan alle hunder og katter bli blodgivere?

Alle hunder og katter kan motta blodoverføring, men for å kunne gi blod må blant annet disse kravene være oppfylt:

  • Være frisk og ikke stå på faste medisiner
  • Ha rolig temperament
  • Være mellom 1-8 år
  • Veie minst 28 kg for hunder og minst 4 kg for katter
  • Ha fulgt anbefalt vaksineprogram
  • Ikke ha vært utenlands (Sverige er unntak)
  • Ikke være drektig

Obs! Kravene kan variere noe fra klinikk til klinikk

Hvordan gjennomføres blodgivningen?

Først undersøker veterinæren dyret som skal gi blod, samt tar blodprøver for å sjekke at dyret er helt friskt. Noen hunder får bedøvelse før blodet blir tappet. Det blir satt inn en venekanyle og blodet tappes over i egnede blodposer. Etterpå får hunden eller katten ofte væskebehandling og mat.

– Det er vanlig at dyret kan være litt slapp og sliten samme kveld og dagen etter. Hunden eller katten bør få ta det med ro disse dagene, sier Solheim.

Frivillig og livsviktig

Siden blod har begrenset holdbarhet, må blodbankene hele tiden få påfyll av nytt blod for ikke å gå tomme. Blodgiverne er livsviktig for helsetilbudet til hunder og katter i Norge. Du som er eier av et blodgiverdyr, kan derfor bidra til å redde livet til en annen hund eller katt.

Hør med dyreklinikker i ditt nærområde dersom du tenker at ditt dyr kan bli blodgiver.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker