Nyhet i Norge: Forsikringsoppgjør hos veterinæren mens du venter

I løpet av høsten og vinteren har 50 dyreklinikker over hele landet inngått avtaler om såkalt direkte skadeoppgjør med forsikringsselskapet Agria Dyreforsikring. I stedet for at dyreeieren må legge ut mange tusen kroner - kanskje i flere omganger - og senere sende en skademelding for å få igjen pengene, kan oppgjøret nå gjøres på stedet.

Direkte skadeoppgjør er nytt i Norge og tilbys nå i en rekke klinikker over hele landet. En syk hund, katt eller hest kan med direkte oppgjør gjennomgå en kostbar operasjon uten at dyreeieren behøver å legge ut penger eller sende inn skadeskjema. Oppgjøret foretas i løpet av 15 minutter. Eieren betaler bare egenandelen til veterinæren. − Direkte skadeoppgjør kan være helt avgjørende for å redde en hund, katt eller hest. Man kan alltid utsette å reparere saker, men husdyret er et familiemedlem som må til behandling med en gang, sier Agrias sjef Christian Geelmuyden. Nylig måtte Camilla Jørgensens hannkatt Orca gjennom en større operasjon etter å ha spist i seg blant annet syv hårstrikker. Heldigvis var han forsikret, og Camilla behøvde ikke engang å tenke på regningen. Forsikringsoppgjøret var klart allerede før hun hentet katten. − Ingen har konto med 20 000 kroner som det står ”Veterinær” på, sier Camilla. Orcas store appetitt kostet til sammen nesten 16 000 kroner. Camilla slapp med å betale en egenandel på drøyt 3000 kroner. Fredrikstad Dyrehospital, som opererte Orca, snakker med alle katte- og hundeeiere om dyreforsikring og muligheten for direkte skadeoppgjør med forsikringsselskapet. Veterinær Carsten Glindø, innehaver av Fredrikstad Dyrehospital, var en av de første til å inngå en avtale med Agria Dyreforsikring om direkte skadeoppgjør. − Direkteoppgjør er en kjempegod service til kunden når det er snakk om større beløp. Folk slipper å legge ut på bilverkstedet også – der tar vi det som en selvfølge at verkstedet ordner opp med forsikringsselskapet. Hvorfor skulle det ikke være slik med dyreforsikring også, spør veterinær Carsten Glindø. Slik foregår det: 12.48 Dyreklinikken fakser inn regningen. 12.49 Det blinker på skjermen i Agrias skadeavdeling. Faksen hentes frem sammen med dyrets forsikringsopplysninger. 12.50 Direkteoppgjøret er klart. Agria meddeler dyreklinikken hva dyreeieren skal betale og hva dyreklinikken får utbetalt. 12.55 Matfar eller -mor betaler egenandelen og tar med seg hunden eller katten hjem Fakta om direkte skadeoppgjør - Direkte skadeoppgjør kan foretas mellom kl 09:00 og 17:00 - Klinikken fakser inn fakturaen og sykehistorien til forsikringsselskapet - Klinikken mottar ca 15 minutter senere en svarfaks med opplysninger om hva kunden må betale og hva Agria setter direkte på klinikkens konto – kunden betaler bare egenandelen på forsikringen Direke skadeoppgjør kan som regel innvilges ved: - skadetilfeller der erstatningsspørsmålet er enkelt og raskt å avgjøre - vanskeligere tilfeller der dyrets sykehistorie er godt kjent av Agria Alle dyreklinikker kan foreta direkte skadeoppgjør med Agria, men klinikken må være registrert hos Agria på forhånd – spør om direkte skadeoppgjør hos din klinikk.

Om oss

Agria Dyreforsikring er Norges eneste forsikringsselskap for kun dyr, og tilbyr gode og fleksible forsikringer til hunder, katter, hester, smådyr og fugl.  Agria Dyreforsikring er en filial av Agria International som er et datterselskap av Agria Djurförsäkring. I tillegg til Norge har Agria virksomhet i Sverige, Danmark, Finland, England og Frankrike.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker