Se opp for hoggormen!

Report this content

Hoggormen har for lengst våknet fra sin vinterdvale i deler av Norge, mye takket være en mild vinter. Det har allerede blitt rapportert inn tre tilfeller av ormebitt til oss i Agria Dyreforsikring, og her forteller vår veterinær Marte Ottesen om hva du som hundeeier bør være obs på.Hundens snute og nysgjerrighet kan ofte være en trussel for en hoggorm. I selvforsvar vil en hoggorm i flere tilfeller bite. Heldigvis er ett av tre ormebitt uten gift, men som hundeeier er det likevel viktig å være oppmerksom hvis du vet at hunden din har vært i kontakt med en orm eller hvis den viser atferdsendringer på tur. Giften til hoggormen kan gi svært alvorlige skader, og selv med behandling er det ikke alle hunder som overlever et bitt.

Tre registrerte tilfeller så langt i 2020

Allerede 21. mars fikk vi inn det første registrerte tilfellet av en hund på Hadeland som viste symptomer på hoggormbitt, og som måtte behandles. Deretter har vi fått inn to tilfeller, henholdsvis 28. mars på Vestlandet og 2. april i Vestfold. 

Hvilke symptomer bør du se etter?

– En av de vanligste symptomene er hevelse i bittområdet, og at hevelsen blir stadig større. Følg også med på hundens allmenntilstand og om hundens viser tegn til smerter, slapphet, oppkast eller dårlig mage. Noen hunder får også en sjokkutvikling, som gjenkjennes ved at hunden får problemer med å stå oppreist og rask, men svak puls, forklarer Ottesen.

Når bør du kontakte veterinæren?

– Alle hunder som mistenkes å ha vært i kontakt med hoggorm og som viser overnevnte symptomer skal snarest mulig til veterinær for behandling. I mellomtiden må du forsøke å holde hunden helt i ro, slik at ikke giften sprer seg, understreker Ottesen.

Hvis du befinner deg til skogs eller fjells, anbefaler hun at du prøver å løfte hunden så godt det lar seg gjøre:

– Dette gjelder spesielt ved bitt i poten eller labben. Når du har kommet deg til veterinæren, vil type behandling avhenge av symptomer og hundens bittsted, avslutter hun.

Råd ved ormebitt:

  • Ved symptomer på ormebitt; oppsøk veterinær snarest. 
  • Prøv å berolige hunden din og unngå at den blir stresset.
  • Hunden bør bæres i den grad det er mulig, spesielt ved bitt i poten eller labben.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker