Tilvenne hunden å være alene igjen

Report this content

Mange hunder har de siste månedene hatt mye selskap av matmor eller matfar som har sittet på hjemmekontor. Nå som samfunnet og arbeidsplasser gradvis åpner opp, og hundeeierne skal tilbake på sine arbeidsplasser, er det viktig å tilvenne hunden til å være alene hjemme.Koronatiden har påvirket tilværelsen til mange av hundene våre. De har fått mer selskap, flere turer og økt aktivitet. Men dersom man i denne perioden ikke har fått opprettholdt tidligere rutiner kan det bli ekstra utfordrende for våre firbeinte familiemedlemmer når den normale hverdagen melder sin ankomst.

Gamle vaner og gradvis tilvenning

Det er i utgangspunktet individuelle forskjeller på hvor lenge en hund klarer seg alene hjemme, men felles for alle hunder er at de trenger å tilvennes hjemme alene-tilværelsen etter en såpass sosial tid.

– Først og fremst er det viktig å la hunden sove på sitt "normale" sted på dagtid, for eksempel i gangen eller i stua. Ikke minst er det viktig å opprettholde at hunden er alene hjemme noen timer hver dag mens du/dere er ute på ærend. Når det nærmer seg oppstart av jobben kan du intensivere tidsrommet hunden er alene, gjerne med én time per dag, sier Marte Ottesen, veterinær i Agria Dyreforsikring.

Hunder med separasjonsangst

Har du en hund som tidligere har lidd av separasjonsangst er det desto viktigere at du er flink til å gå ut av huset eller leiligheten i løpet av dagen, om så for å handle på butikken, ta et telefonmøte utendørs eller besøke venner og familie.

– Hunder som tidligere har hatt angst for å være alene vil trolig oppleve en større utrygghet. Her bør man trene som om det var en valp, og utvide tidsrommet svært gradvis. Ikke minst er det viktig å ikke gjøre noe stort nummer ut av at du verken drar eller kommer, råder Ottesen.

Turer midt på dagen

En annen utfordring er lufteturene midt på dagen som mange har lagt inn som en rutine. Her råder Ottesen til å avvenne turene allerede nå.

– Mange hunder har fått turer midt på dagen, noe som selvfølgelig er veldig bra. Samtidig må dette for mange avvennes, og her kan du starte med å la det gå lengre tid mellom morgenturen og formiddagsturen. Går du for eksempel en tur kl. 07.00, kan du gå neste tur kl. 14.00. Også øker du med en halvtime per dag til du er tilbake til "normalen" på kanskje 6-8 timer mellom turene.

Har du en forståelsesfull arbeidsgiver vil du kanskje få lov til å jobbe kortere dager i starten, noe som vil gjøre det lettere for både blæren til hunden og samvittigheten din.

Husk å stimulere hunden!

Det er i utgangspunktet viktig å gi hunden nok mosjon og stimuli før og etter jobb, men dette er spesielt betydningsfullt nå. Vi anbefaler en lengre tur før jobb, etterfulgt av rolig lek med hjernetrim slik at ikke hunden spilles opp før den skal være alene. Når du er tilbake fra jobb bør du/dere vie god tid til hunden og gi den tur, lek, hjernebry og kos. Husk at hunder skal luftes minst tre ganger om dagen. En understimulert hund som får for lite mosjon kan utvikle atferdsproblemer.

Abonner

Multimedia

Multimedia