Ailant Finance  lanserer online handel med globale-futures

”Dette produktet har lenge vært etterspurt av private investorer, og vi har nå et komplett derivattilbud til internasjonale kunder”

Etter lansering av handel med globale-futures så har internasjonale kunder nå tilgang til futures på børsene i USA, Europa og Asia.

 

Nord Amerika

USA             : CBOE Futures Exchange (CFE), CBOT (ECBOT), CBOT ( Floor-based), CME (Electronic-Globex), CME ( Floor-based), ELX,  New York Board of Trade (NYBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX), One Chicago (ONE)

Canada        : Montreal Exchange

Mexico         : Mexican Derivatives Exchange

 

Europa:

Belgia          : Euronext Brussels (Belfox)

England       : Intercontinental Exchange (ICE, IPE), LIFFE

Frankrike     : Euronext France ( MATIF, MONEP)

Tyskland      : Eurex (DTB)

Italia            : Borsa Italiana (IDEM)

Nederland    : Euronext NL Derivatives (FTA)

Spania         : Spanish Futures & Options Exchange (MEFF)

Sverige        : Stockholm Derivatives Exchange (OMS)

Sveits          : EUREX (SOFFEX)

 

Asia

Australia      : Sydney Futures Exchange (SNFE)

Hong Kong  : Hong Kong Futures Exchange (HKFE)

India           : National Stock Exchange of India (NSE)

Japan          : Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN)

Singapore    : Singapore Exchange (SGX)

Sør Korea     : Korea Stock Exchange (KSE)

 

Om futures

 

En futurekontrakt er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge et

underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden.

 

Råvarehandel

 

Ailant Finance tilbyr handel i råvarer i form av råvarederivater, eller finansielle kontrakter knyttet til råvarepris.

Oppgjør av råvarederivater skjer i kontanter og ikke ved fysisk levering av råvaren.  Du kan blant annet handle i råvarederivater som råolje, oljeprodukter,jordbruksprodukter og metaller.

 

Ferdinand Aracon

Tags: