Ailant Finance SA lanserer private equity fond

$100 USD millioner i startkapital

Fondet vil fokusere på naturressurser

Den offisielle markedsføringsperioden for fondet vil starte i desember og varer i seks til åtte måneder., eller til det har nådd maksimal kapital innsamling. Ailant Finance SA har ikke nevnt hva maksimal kapitalinnsamling er.

Ailant Finance SA private banking avdeling forvalter ca $550 USD millioner for en global kundegruppe basert på familie kontorer og høyt velstående private mennesker.

Ailant Finance SA fokuserer på å forvalte kapital som investerer hovedsakelig i børsnoterte finansielle instrumenter, men vil presisere at det er mange muligheter i den private siden som ikke er i firmaets portefølje.

” Vi forvalter vår kapital innen en disiplinert risikohåndtering som har en forhåndsbestemmelse og begrensninger for prosentvis allokering privat kapital kan investere i fondet,” Ferdinand Aracon, ifølge PR ansvarlig for Ailant Finance SA.

Mange av våre investorer has spurt om en lengre tidshorisont for investering. De ønsker tilgang til noen av de største investeringsmuligheter innen råvarer.

De første $100 USD millioner har kommet fra strategiske investorer og kunder fra Norge, England og Kina.

Beijing Ailant Business Consulting Company Ltd ( et datterselskap av Ailant Finance SA) annonserte nylig at selskapet planlegger start av et private equity fond som skal investere i finansielt distressed eiendeler.


# # #

Ailant Finance SA er et uavhengig meglerhus som tilbyr institusjonelle og private kunder aktiv forvaltning, rådgivning og direkte handel i det globale elektroniske markedet.

Tags: