Aker Kværner - Endring i konsernledelsen

- Westlie har vært en meget viktig medspiller i arbeidet med å etablere dagens Aker Kværner. Under hans finansielle styring, har selskapet fått et solid fundament, og en struktur som gir oss i ledelsen og utenforstående god oversikt over både helhet og enkeltheter ved vår virksomhet, kommenterer konsernsjef Helge Lund.

- Vi har jobbet skulder ved skulder gjennom mange år. Personlig er jeg lei meg for at Westlie slutter, men vi har diskutert dette over lengre tid, og jeg forstår og respekterer beslutningen sier Lund.


Arbeidet med å finne Westlies etterfølger er i gang. Inntil ny CFO er på plass, vil konserndirektør og stabssjef Finn Berg Jacobsen fungere i hans stilling. Berg Jacobsen har siden februar 2002 vært konserndirektør med ansvar for stabene og medlem av konsernledelsen i Aker Kværner-konsernet. Han kom til Kværner høsten 2001 som CFO og var sentral i arbeidet med refinansieringen av konsernet.


Ytterligere informasjon


Media:
Geir Arne Drangeid, Informasjonsdirektør, Aker Kværner ASA, Tel: 913 10 458
Investor relations:
Tore Langballe, Investor Relations, Aker Kværner ASA, Tel: 67 51 31 06

Aker Kværner ASA er gjennom sine datterselskaper og tilsluttede selskaper ("Aker Kværner") en ledende og global leverandør av tjenester knyttet til design, bygging, vedlikehold, modifikasjon og drift av store og små industrianlegg. Dessuten leverer konsernet avanserte teknologiprodukter, enten enkeltvis eller satt sammen i integrerte løsninger. Aker Kværners virksomhet omfatter en rekke bransjer, inkludert olje- og gassproduksjon, raffineri og petrokjemi, farmasi og bioteknologi, gruveindustri og metallforedling, kraft, cellulose og skipsbygging. Aker Kværner hadde i 2002 en omsetning på omkring 44 milliarder kroner og sysselsetter omlag 29 000 fast ansatte i over 30 land.
Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer, vennligst se våre web-sider www.akerkvaerner.com

Abonner