Aker Solutions ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling 2013

21. mars 2013 - Vedlagt finnes innkalling til ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA den 12. april 2013.

Vedleggene er tilgjengelige på www.newsweb.no og selskapets hjemmeside www.akersolutions.com

SLUTT

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Media:
Ivar Simensen, Acting Chief Communication Officer, Aker Solutions. Tel: +47 67 59 41 90, Mob: +47 46 40 23 17, E-post: ivar.simensen@akersolutions.com

Investor relations:
Kate Tonkin, Senior Consultant Investor Relations, Aker Solutions. Tel: +47 22 94 61 68, Mob: +47 454 19 456, E-post: kate.tonkin@akersolutions.com

Karrieremuligheter:
Besøk http://www.akersolutions.com/careers

Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien globalt. Selskapets kompetanse og teknologier strekker seg fra reservoaret til produksjonsfasilitet gjennom et oljefelts levetid.
 
Aker Solutions kombinerer og tilbyr oljeindustrien ingeniørtjenester og teknologier for boring, feltutbygginger og produksjon. Selskapet sysselsetter rundt 28 000 ansatte i mer enn 30 land. Vi bruker vår kunnskap og erfaring til å utvikle teknologi og løsninger som skaper verdier for våre kunder.
 
Aker Solutions ASA er morselskapet i gruppen som består av en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. Aker Solutions hadde i 2012 en samlet årsomsetning på omtrent 45 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs.
.
Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se www.akersolutions.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.