Aker Solutions ASA: Resultat andre kvartal 2012

14. august 2012 - Driftsinntektene til Aker Solutions i årets andre kvartal var på 11,9 milliarder kroner, og omsetningen i første halvår var 21,7 milliarder kroner. Sistnevnte er en økning på 33 prosent fra samme periode i fjor. Kvartalsresultatet før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer (EBITDA), før ekstraordinære inntekter, endte på 1 192 millioner kroner. Justert driftsmargin var 10,0 prosent.
Medregnet ekstraordinære inntekter, som inkluderer en gevinst på 165 millioner kroner knyttet til salg av eiendom, var EBITDA-resultatet på 1 357 millioner kroner i andre kvartal.
- Vi er fornøyd med å ha inntekts- og marginvekst i nesten samtlige forretningssegmenter. Det er et resultat av kontinuerlige driftsforbedringer og et sterkt, globalt olje- og gassmarked, sier Øyvind Eriksen, arbeidende styreleder i Aker Solutions.
Ordreinngangen i kvartalet var på 23,0 milliarder kroner og ordrereserven ved utgangen av kvartalet på 54,1 milliarder kroner. Det er en økning på 31 prosent fra begynnelsen av året. Den største avtalen som ble signert i andre kvartal er på 11 milliarder kroner. Aker Solutions skal levere brønnintervensjonstjenester til Statoil fra en ny kategori-B rigg på norsk sokkel i åtte år fra 2015.
Aker Solutions har også offentliggjort betydelige oppkjøp og investeringer i andre kvartal. Selskapet satser i Midtøsten og Nord-Afrika gjennom oppkjøpet av NPS Energy for 460 millioner dollar. Kapasiteten i virksomheten for boreteknologi skal økes betraktelig gjennom en ny servicebase til 100 millioner dollar i Brasil. I tillegg skal en fabrikk for undersjøiske kontrollkabler for 60 millioner dollar bygges i Malaysia.
- Oljebransjen er i vekst og anbudsaktiveten er fremdeles høy. Vi foretar disse og flere andre investeringer for å støtte kundene våre og for å være best mulig forberedt på mulighetene som kommer, sier Øyvind Eriksen.
- Oppkjøpet av NPS Energy er særskilt viktig. Det gir Aker Solutions en sterk tilstedeværelse og distribusjonsplattform for vår brede portefølje av produkter og tjenester i Midtøsten og Nord-Afrika, som er verdens mest olje- og gassrike region. Dette er spennende tider for Aker Solutions, avslutter Øyvind Eriksen.
SLUTT
Investor relations:
Lasse Torkildsen, SVP Investor Relations, Aker Solutions. Tel: +47 67 51 30 39, Mob: +47 911 37 194.
Media:
Geir Arne Drangeid, Chief Communications Officer, Aker Solutions. Tel: +47 67 51 30 36, Mob: +47 913 10 458.

Leverandører:
For informasjon om innkjøp og potensielle underleverandører til dette prosjektet, vennligst gå til www.akersolutions.com/suppliers
Karrieremuligheter:
Besøk http://www.akersolutions.com/careers
Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien globalt. Selskapets kompetanse og teknologier strekker seg fra reservoaret til produksjonsfasilitet gjennom et oljefelts levetid.
 
Aker Solutions kombinerer og tilbyr oljeindustrien både ingeniørtjenester og teknologier for boring, feltutbygginger og produksjon. Selskapet sysselsetter rundt 25 000 ansatte i mer enn 30 land. Medarbeiderne bruker sin kunnskap og skaper og anvender teknologier som leverer løsningene som skapets kunder har behov for.
 
Aker Solutions ASA er morselskapet i gruppen som består av en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. Aker Solutions hadde i 2011 en samlet årsomsetning på omtrent 36,5 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs.
Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se www.akersolutions.com.
This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.