Aker Solutions ASA: Resultat tredje kvartal 2011

3. november 2011 - Aker Solutions driftsinntekter i tredje kvartal var på 8,56 milliarder kroner. Resultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) var 322 millioner kroner. Ordreinngangen i kvartalet var på åtte milliarder kroner. 
- Utfordringene i Subsea i Brasil er godt kjent og vi har identifisert og implementerer en rekke forbedringstiltak i samråd med våre kunder. Da er det oppmuntrende å se at de øvrige forretningssegmentene leverer solide resultater og økte driftsmarginer. Særlig forretningsområdene for ingeniørtjenester, boreteknologi og oppankrings- og lossesystemer har hatt et sterkt tredje kvartal, sier Øyvind Eriksen, arbeidende styreleder i Aker Solutions.
Driftsinntektene i tredje kvartal var 8 561 millioner kroner, sammenliknet med 7 949 millioner kroner i samme periode i 2010. EBITDA i tredje kvartal 2011 var på 322 millioner (3,8 prosent EBITDA-margin), sammenliknet med 733 millioner kroner for ett år siden. Fortjenesten i kvartalet var, som kunngjort 11. oktober, negativt påvirket av tap på rundt 500 millioner kroner knyttet til utfordringer ved prosjektgjennomføring i Brasil.
Ordreinngangen i tredje kvartal var på åtte milliarder kroner. Ved utgangen av tredje kvartal var konsernets samlede ordreserve på 44,9 milliarder kroner, en økning på nesten 23 prosent sammenliknet med tilsvarende tidspunkt i 2010.
- Vi har en sterk ordrebok som reflekterer et fortsatt høyt aktivitetsnivå i alle forretningssegmenter og verdenshjørner, men det er verdt å merke seg at Nordsjøen fremdeles er verdens største offshoremarked. Vi har alltid sett store muligheter i disse hjemlige farvann. Nylig ble vårt positive syn bekreftet i form av verdens største oljefunn i inneværende år. Det er fascinerende på en såpass moden kontinentalsokkel. Disse nye feltene og oljeselskapenes kontinuerlige innsats for å forlenge levetiden til felt som allerede er i produksjon, skaper store mengder arbeid for oljeserviceindustrien i mange tiår fremover, sier Eriksen.
Aker Solutions har også tatt grep for å styrke selskapets organisasjon og virksomhet i andre vekstmarkeder, som for eksempel USA og Brasil.
- Vi har nylig ansatt to meget erfarne ledere og fagfolk i rollen som regionsjef for henholdsvis Nord-Amerika og Brasil. De vil ha ansvaret for å koordinere virksomhetene våre og utvikle en overordnet strategi for Aker Solutions i regionen. Målet er å bygge opp en sterk regional tilstedeværelse og kapitalisere på vekstmulighetene som vi ser kommer, sier Eriksen.
Fullstendig kvartalsrapport og presentasjon kan lastes ned fra www.akersolutions.com eller via lenkene til høyre.
Slutt
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Media:
Geir Arne Drangeid, konserndirektør kommunikasjon, Aker Solutions ASA. Tel: +47 67 51 30 36, Mob: +47 919 10 458
Investorer:
Lasse Torkildsen, investor relations direktør, Aker Solutions ASA. Tel: +47 67 51 30 39, Mob: +47 911 37 194
Astrid Thommesen Sæbø, VP Investor Relations, Aker Solutions. Tel: +47 22 94 63 37, Mob: +47 48 17 00 35
Leverandører:
For mer informasjon om innkjøp og potensielle underleverandører til dette prosjektet, vennligst gå til www.akersolutions.com/suppliers 
Karrieremuligheter:
Gå til http://www.akersolutions.com/careers
Aker Solutions ASA, er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper («Aker Solutions»), et ledende globalt oljeserviceselskap som leverer ingeniørtjenester, teknologier, produktløsninger samt løsninger for levetidsforlengelse og økt utvinningsgrad for olje- og gassindustrien. Aker Solutions-gruppen er organisert gjennom en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene.
Aker Solutions har en samlet årsomsetning på omlag 35 milliarder norske kroner og sysselsetter cirka 18 000 ansatte i rundt 30 land.
Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer, vennligst se våre websider www.akersolutions.com.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tags: