Aker Solutions ASA: Vurderer utstedelse av nye usikrede obligasjonslån

Aker Solutions ASA vurderer å utstede nye usikrede obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato i [6. juni 2017].

Formålet med de foreslåtte obligasjonslånene er generelle selskapsformål.
 
Nordea Markets, SEB Merchant Banking og Swedbank First Securities er engasjert som tilretteleggere for de foreslåtte obligasjonslånene.

SLUTT

For ytterligere informasjon kontakt:

Nordea Markets
Erich Normann
Tel: +47 22 48 77 82

SEB Merchant Banking
Erik Alsaker
Tel: +47 22 82 72 02

Swedbank First Securities
Arne Jacobsen
Tel: +47 23 11 62 73

Media:
Geir Arne Drangeid, Chief Communications Officer, Aker Solutions. Tel: +47 67 51 30 36, Mob: +47 913 10 458.

Investor relations:
John Ole Hægeland, Corporate Treasurer, Aker Solutions. Tel: +47 67 83 27 34, Mob: +47 906 06 169.

Leverandører:
For informasjon om innkjøp og potensielle underleverandører til dette prosjektet, vennligst gå til www.akersolutions.com/suppliers

Karrieremuligheter:
Besøk http://www.akersolutions.com/careers

Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien globalt. Selskapets kompetanse og teknologier strekker seg fra reservoaret til produksjonsfasilitet gjennom et oljefelts levetid.
 
Aker Solutions kombinerer og tilbyr oljeindustrien både ingeniørtjenester og teknologier for boring, feltutbygginger og produksjon. Selskapet sysselsetter rundt 23 500 ansatte i mer enn 30 land. Medarbeiderne bruker sin kunnskap og skaper og anvender teknologier som leverer løsningene som skapets kunder har behov for.
 
Aker Solutions ASA er morselskapet i gruppen som består av en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. Aker Solutions hadde i 2011 en samlet årsomsetning på omtrent 36,5 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se www.akersolutions.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner