Aker Solutions feirer åpningen av karbonfangstanlegg på Mongstad

7. mai 2012 - Aker Solutions feirer i dag den offisielle åpningen av Teknologisenter Mongstad, som legger til rette for videreutvikling av selskapets egenutviklede CO2-teknologi.

er Solutions feirer åpningen av karbonfangstanlegg på Mongstad

Den offisielle åpningen blir foretatt av statsminister Jens Stoltenberg i dag kl. 1400. Aker Solutions har designet og levert aminanlegget, som er ett av to anlegg på senteret. Oppstarten av aminanlegget er en viktig milepæl for Aker Solutions. Etter flere år med forskning og utvikling skal teknologien testes og verifiseres i et stort anlegg. Hovedformålet med anlegget er å verifisere driftsparametre (ytelsestall), samt å øke teknisk og økonomisk kunnskap om drift i industriell skala.

- Dette er en stor dag for Aker Solutions. Vi har hatt et godt samarbeid med Gassnova og alle partnerne i TCM under prosjektering og bygging. Nå er vi klare til oppstart, og vi ser fram til å demonstrere gode resultater, sier Valborg Lundegaard, konserndirektør i Aker Solutions.

Aker Solutions har lang erfaring med CO2-håndtering. I 1996 leverte man CO2 injeksjonsanlegget for Sleipner og i 1998 bygde man det første pilotanlegget i Norge for å teste på CO2-fjerning fra røykgass.

I 2007 ble Aker Clean Carbon etablert, for å fokusere på teknologiutvikling og kommersialisering. Gjennom forskning og utvikling har man oppnådd en reduksjon i energiforbruket med ca. 30 prosent, der utslippene til luft er minimale. De tekniske løsningene har blitt testet på pilotanlegg og kvalifisert av DNV. og nå skal løsningene testes videre på det store anlegget på Mongstad.

Om CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM)
Teknologisenteret er verdens største anlegg for testing og forbedring av CO2 fangstteknologier som er et sentralt ledd i CCS-kjeden. TCM DA er et samarbeidsselskap mellom Gassnova (på vegne av den norske stat), Statoil, Shell og Sasol.

Aminanlegget på Mongstad
Kontrakten for design og bygging av aminanlegget på TCM ble inngått i 2009. Anlegget har stor fleksibilitet og nye løsninger er inkludert:

  • Forbedret amin (som gir mindre degradering og energiforbruk)
  • System for redusert utslipp til luft
  • Rektangulær betongkolonne bygget med glidestøpsteknikk
  • System for energireduksjon
  • To ulike kolonner og oppvarmere for CO2 stripping
  • Termisk amingjenvinning

Det ble valgt et modulbasert byggeprinsipp. Det betyr at det meste av utstyret ble splittet opp i mindre moduler som kunne ferdigstilles på verft og verksted. De fleste av modulene ble bygget av Kværner på verftet på Stord. Modulene ble fraktet på lektere til Mongstad for sammenstilling. Byggingen og sammenstillingen var svært effektiv og vellykket. Anlegget var mekanisk ferdig i juni 2011 og etter det har man forberedt for oppstart.

Aminanlegget er designet for en fangstkapasitet på ca. 80 000 tonn CO2 per år. Anlegget er koblet opp mot to ulike røykgasskilder; varmekraftverket (CHP) som har en CO2 konsentrasjon på 3,5 volumprosent og krakkeren på raffineriet (RCC) som har en konsentrasjon på 12,9 volumprosent. Sistnevnte røykgass har en sammensetning som er svært lik eksos fra kullkraft. Det er planlagt å teste en standardamin (MEA) og foreta ytelsesmålinger før sommeren. Deretter skal Aker Solutions gjennomføre et eget testprogram som varer i 14 måneder. I dette programmet inngår også det mobile testanlegget, som skal gå i parallell med store anlegget. Dette gir økt fleksibilitet. Det er satt opp et omfattende testprogram for begge røykgasser, ulike aminblandinger skal testes og det skal utføres en rekke målekampanjer.

Karbonfangst i Aker Solutions
Aker Solutions har i snart 20 år utviklet og testet teknologi for karbonfangst og håndtering. Selskapet har satset på etter-rens-teknologi (amin) som vurderes til å være mest moden og konkurransedyktig for rensing av utslipp fra fossile kraftanlegg og annen industri. Karbonfangstekspertisen ble skilt ut i et eget selskap (Aker Clean Carbon), som i 2008 startet opp med rensing av gasskraft på et større mobilt testanlegg (mobile test unit) i Stavanger, og på et kullkraftverk i Longannet i Skottland i to år. Anlegget ble deretter flyttet til det nasjonale testsenteret i Alabama, USA for videre testing på kullkraft. Det er gjennomført over 15 000 driftstimer på dette anlegget, som nå er på vei til Mongstad for videre testing der. Anlegget på Mongstad har en 45 ganger større kapasitet enn det mobile testanlegget.

SLUTT

For ytterligere informasjon kontakt:

Media:
Geir Arne Drangeid, kommunikasjonsdirektør, Aker Solutions. Tel: +47 67 51 30 36, Mob: +47 913 10 458, E-mail: geir.arne.drangeid@akersolutions.com

Investor relations:
Astrid Thommesen Sæbø, Vice President Investor Relations, Aker Solutions. Tel: +47 22 94 63 37, Mob: +47 48 17 00 35, E-mail: astrid.thommesen.saebo@akersolutions.com

Leverandører:
For informasjon om innkjøp og potensielle underleverandører til dette prosjektet, vennligst gå til www.akersolutions.com/suppliers

Karrieremuligheter:
Besøk http://www.akersolutions.com/careers

Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien globalt. Selskapets kompetanse og teknologier strekker seg fra reservoaret til produksjonsfasilitet gjennom et oljefelts levetid.
 
Aker Solutions kombinerer og tilbyr oljeindustrien både ingeniørtjenester og teknologier for boring, feltutbygginger og produksjon. Selskapet sysselsetter rundt 23 500 ansatte i mer enn 30 land. Medarbeiderne bruker sin kunnskap og skaper og anvender teknologier som leverer løsningene som skapets kunder har behov for.
 
Aker Solutions ASA er morselskapet i gruppen som består av en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. Aker Solutions hadde i 2011 en samlet årsomsetning på omtrent 36,5 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se www.akersolutions.com.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia