Aker Solutions inngår rammeavtale med Petrobras

27. mars 2013 - Aker Solutions har inngått en rammeavtale med Petrobras for å levere undervannsutstyr til oljeselskapets dypvanns pre-salt-felter i Brasil. Kontrakten har en estimert verdi på 4,6 milliarder norske kroner (USD 800 millioner).

Omfanget av kontrakten er på 60 brønnsett med vertikale ventiltrær, kontrollsystemer, verktøy og reservedeler for perioden 2014-2018.

- Aker Solutions er stolt over å samarbeide med en av verdens ledende dypvannsoperatører. Denne avtalen bekrefter vårt partnerskap med Petrobras og reflekterer vårt sterke lokale engasjement, sier Øyvind Eriksen, arbeidende styreformann i Aker Solutions.

Petrobras vil anvende de 60 brønnsettene i pre-salt feltutbygginger lokalisert 300 kilometer fra São Paulo i Santos-bassenget.

- Vi ønsker å utvikle undervannsindustrien i Brasil gjennom å forsterke vår lokale tilstedeværelse, støttet av vårt internasjonale nettverk, sier Luis Araujo, regionssjef for Aker Solutions i Brasil.  

Aker Solutions planlegger nå å øke investeringene i Brasil på bakgrunn av den nye rammeavtalen med Petrobras og utsikter for den brasilianske olje- og gassindustrien.

En ny fabrikk for produksjon av undervannsutstyr vil bli etablert i Curitiba i staten Parana, som ligger 800 kilometer sør for Rio de Janeiro. Det nye teknologisenteret vil erstatte dagens produksjonsanlegg i 2015 og vil sysselsette omlag 1100 personer.

Kun de første brønnsettene i rammeavtalen vil bli produsert på dagens anlegg, mens de resterende vil bli montert og testet på den nye fabrikken.  

 - Vi forsterker produksjonskapasiteten basert på teknologi utviklet for Petrobras i løpet av våre første pre-salt-prosjekter. Vår teknologi gir Aker Solutions en sterk posisjon i pre-salt-segmentet og dette vil bidra til å styrke vårt lokale innhold, eksempelvis innenfor kontrollsystemer. Aker Solutions har kontinuerlig investert i kompetansen til de ansatte i Brasil, sier Araujo.  

Aker Solutions investerer også i andre deler av den brasilianske offshoreindustrien. I fjor kunngjorde selskapet at de etablerer et nytt vedlikehold- og produksjonsanlegg for boreutstyr i Macaé, 180 kilometer nordøst for Rio de Janeiro, som øker selskapets kapasitet til å betjene det voksende markedet. Fabrikken blir Aker Solutions' fjerde lokasjon i Brasil, i tillegg til anleggene i Rio das Ostras, Curitiba og Rio de Janeiro

Aker Solutions har bygget opp en sterk tilstedeværelse i Brasil siden 1978 da selskapet ble etablert lokalt. I dag har Aker Solutions 1400 ansatte i landet. Selskapet er en ledende leverandør av undervannsutstyr og tjenester for pre-salt-området, og leverer også opp- og nedstrøms prosessteknologi, offshore fortøyningssystemer, dypvanns boreutstyr og subsea intervensjonstjenester.  

SLUTT

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Media:
Severin Roald, informasjonssjef, Aker Solutions.
Tel: +47 22 94 55 23, Mob: +47 92 03 00 33, E-mail: severin.roald@akersolutions.com

Investor relations:
Lasse Torkildsen, SVP Investor Relations, Aker Solutions.
Tel: +47 67 51 30 39, Mob: +47 91 13 71 94, E-mail: lasse.torkildsen@akersolutions.com

Leverandører:
For informasjon om innkjøp og potensielle underleverandører til dette prosjektet, vennligst gå til www.akersolutions.com/suppliers

Karrieremuligheter:
Besøk http://www.akersolutions.com/careers

Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien globalt. Selskapets kompetanse og teknologier strekker seg fra reservoaret til produksjonsfasilitet gjennom et oljefelts levetid.

Aker Solutions kombinerer og tilbyr oljeindustrien ingeniørtjenester og teknologier for boring, feltutbygginger og produksjon. Selskapet sysselsetter rundt 28 000 ansatte i mer enn 30 land. Vi bruker vår kunnskap og erfaring til å utvikle teknologi og løsninger som skaper verdier for våre kunder.  

Aker Solutions ASA er morselskapet i gruppen som består av en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. Aker Solutions hadde i 2012 en samlet årsomsetning på omtrent 45 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se www.akersolutions.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Tags:

Abonner