Aker Solutions kjøper brønnteknologiselskap i Narvik

1. november 2011 - Aker Solutions har inngått en avtale om overtakelse av virksomheten til Narvik-bedriften Extreme Invent AS (X3M) - et selskap som utvikler teknologi for brønnintervensjonsoperasjoner. Kjøpet gjør at Aker Solutions ekspanderer sin produkt- og tjenesteportefølje innenfor brønnintervensjon samt øker selskapets tilstedeværelse i Midtøsten.

Brønnintervensjon er en operasjon som gjennomføres i en olje- eller gassbrønn. Hensikten er å maksimere produksjonen av olje og gass samt å øke utvinningsgraden.

X3M (uttales "extreme") holder til i Teknologibyen i Narvik og er en internasjonal nisjeleverandør av intervensjonsverktøy og teknologiprodukter. Kjerneproduktene er innovative produkter som trekkbare broplugger, pakninger, ventiler og et komplett utvalg sette- og trekkeverktøy.

- I dag kjøper vi slike produkter, og vi leier tjenestene for å installere produktene, fra andre leverandører. Gjennom dette oppkjøpet ekspanderer vi produktporteføljen vår, og det gjør oss i stand til å tilby våre eksisterende kunder en mer komplett og dermed mer konkurransedyktig tjeneste, sier Wolfgang Puennel, leder for Aker Solutions brønnservicevirksomhet.

X3M Invent AS er en del av det internasjonale selskapet X3M International, som Aker Solutions nå overtar brønnteknologivirksomheten fra. X3M Internationals største eiere er det Midtøsten-baserte private eierskapsfondet Catalyst Private Equity Fund og selskapets gründere. Verdien på avtalen er omtrent 8 millioner dollar. I 2010 hadde X3M International driftsinntekter på cirka 6 millioner dollar.

X3Ms design- og ingeniørkontor ligger i Narvik. Denne forsknings- og utviklingsenheten vil fremover fortsette å jobbe med X3Ms nåværende aktiviteter, men også bidra til å styrke Aker Solutions eksisterende FoU-funksjon innen såkalte brønntraktorer og verktøyene som anvendes til denne teknologien.

- Aker Solutions er i dag en betydelig leverandør av brønnintervensjonstjenester på norsk og britisk kontinentalsokkel. Ved å introdusere X3Ms pluggprodukter til tjenesteporteføljen har vi muligheten til å vokse brønnservicevirksomheten vår betraktelig, sier Puennel.

I tillegg er X3M godt etablert i Midtøsten med operasjoner i Oman, Saudi-Arabia og Forente Arabiske Emirater. Aker Solutions har også nåværende brønnservicevirksomhet i Saudi-Arabia og Oman. Disse vil nå slås sammen med X3Ms virksomhet.

- Vi ønsker å dra nytte av X3Ms posisjon i Midtøsten for å øke tilstedeværelsen vår i regionen. Denne virksomhetsoverdragelsen har både et komplementært teknologisk og geografisk fotavtrykk, sier Puennel.

X3M har i dag en solid portefølje av patenterte teknologier. Bropluggene og pakningene for HPHT (høyt trykk - høy temperatur) og sur gass har potensial for å kapre betydelige markedsandeler de neste årene. Verktøyene har operert med stor suksess i gassbrønner med ekstremt høy konsentrasjon av H2S (hydrogensulfid) og CO2 (karbondioksid). X3M er også i ferd med å utvikle en ny pakningsteknologi basert på metall mot metall. Denne teknologien har potensial til å endre landskapet i dette segmentet betraktelig i fremtiden.

- Vi overtar et meget spennende produktspekter, men det vil bli foretatt umiddelbare investeringer for å utvide porteføljen. Kontoret i Narvik vil ha en sentral rolle i dette arbeidet. Det vil ytterligere forbedre teknologiposisjonen vår innenfor intervensjonssegmentet, sier Puennel.

SLUTT

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Media:
Endre Johansen, kommunikasjonssjef, Aker Solutions ASA. Tel: +47 22 94 58 91, Mob: +47 416 10 605

Investorer:
Astrid Thommesen Sæbø, VP Investor Relations, Aker Solutions. Tel: +47 22 94 63 37, Mob: +47 481 70 035

Leverandører:
For mer informasjon om innkjøp og potensielle underleverandører til dette prosjektet, vennligst gå til www.akersolutions.com/suppliers

Karrieremuligheter:
Gå til http://www.akersolutions.com/careers

Aker Solutions ASA, er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper («Aker Solutions»), et ledende globalt oljeserviceselskap som leverer ingeniørtjenester, teknologier, produktløsninger samt løsninger for levetidsforlengelse og økt utvinningsgrad for olje- og gassindustrien. Aker Solutions-gruppen er organisert gjennom en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene.

Aker Solutions har en samlet årsomsetning på omlag 35 milliarder norske kroner og sysselsetter cirka 18 000 ansatte i rundt 30 land.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer, vennligst se våre websider www.akersolutions.com.

Tags:

Abonner