Aker Solutions kjøper opp Lyngdal Mek. Verksted og fullfører oppkjøpet av Herman Hansen Mek. Verksted

16. mai 2012 - Aker Solutions kjøper opp det mekaniske verkstedet Lyngdal Mek. Verksted (LMV) og øker dermed sin kapasitet til sammenstilling, testing og overhaling av boreutstyr, primært rettet mot norsk sokkel.

Aker Solutions kjøper opp Lyngdal Mek. Verksted og fullfører oppkjøpet av Herman Hansen Mek. Verksted

Dette er det andre nylige oppkjøpet foretatt av Aker Solutions' boreteknologivirksomhet i selskapets hjemmeregion denne våren. Avtalen med Herman Hansen Mek. Verksted, en montasje, test og servicebedrift lokalisert i Kristiansand, ble undertegnet i mars 2012 og gjennomført nå nylig. Verdiene av disse avtalene er ikke offentliggjort.

- Overtagelsen av LMV er det siste strategiske grepet vi tar for å styrke vår evne til å levere høykvalitets boreutstyr- og tjenester til kundene våre i Nordsjøen. Oppkjøpet av LMV vil gjøre oss i stand til å ta en større andel av det voksende vedlikeholdsmarkedet som kommer i farvannet av våre boreutstyrsleveranser de seneste årene, sier Thor Arne Håverstad, leder for boreteknologidivisjonen i Aker Solutions.

Markedsutsiktene for boresystemer og utstyrsrelaterte aktiviteter er positive, både når det gjelder vedlikehold av installert utstyr og nybygg. I tillegg skal rigger med Aker Solutions', utstyr som ble levert i høykonjunkturen 2007-2008, snart inn til sin første fem-års-klassifisering.

Økt kapasitet
Overtagelsen av LMV betyr en økning av Aker Solutions' vedlikehold- og oppgraderingstilbud, ettersom selskapets fasiliteter i Kristiansand er ventet fullt utnyttet til nybyggsaktiviteter. I tillegg vil oppkjøpet øke Aker Solutions' fleksibilitet og evne til å videreutvikle sin produksjonskompetanse og sine aktiviteter i Brasil og Asia.

- Vi ser frem til å bli en integrert del av Aker Solutions, sier Ingvald Ingebretsen, administrerende direktør og tidligere eier av LMV. - Våre ansatte vil utvilsomt forbli en viktig del av Aker Solutions' eksisterende stab av dyktige ansatte takket være deres brede erfaring i å vedlikeholde Aker Solutions' boreutstyr. Våre medarbeidere er kompetente og stabile, og vi har mulighet til å vokse ytterligere i regionen.

Om Lyngdal Mek. Verksted
Lyngdal Mek. Verksted (LMV) er et mekanisk verksted lokalisert i Lyngdal, mellom Kristiansand og Stavanger sør i Norge. LMV har på det nåværende tidspunkt 61 ansatte i tillegg til innleid personale innenfor områder som blant annet hydraulikk, mekanikk og sveising.

Lokalene til LMV er velegnet for større vedlikeholdsarbeid med sine 6 500 m2 moderne innendørs fasiliteter. Over de siste fem årene har selskapet vært en hovedleverandør til den delen av Aker Solutions som leverer boreteknologi. LMVs nåværende leveranser til Aker Solutions inneholder sammenstilling og testing, i tillegg til vedlikehold og oppgradering av boreutstyr og spesialbestillinger for rigger på norsk sokkel.

Fullførelsen av avtalen er underlagt godkjenning av det norske konkurransetilsynet.

Om Herman Hansen
Herman Hansen Mek. Verksted ble opprinnelig etablert som et mekanisk verksted og motorfabrikk i 1897. I løpet av de siste tiårene har selskapet utviklet seg til å bli en kompetansebedrift innen montasje, testing og service, primært for boreutstyr, og har vært en viktig underleverandør til Aker Solutions.

Selskapets fasiliteter og areal har blitt betraktelig utvidet og tilrettelagt for å kunne romme selskapets største satsingsområde, innen nisjen hydraulikkarbeid.

Nåværende fasiliteter og eiendommer eid av Herman Hansen kommer til å leies av Aker Solutions. Uteområdet består totalt av ca 12 500 m2 med 160 m strandlinje. Dette inkluderer ~400m2 kontorarealer samt et verkstedsareal på ~2 400m2. Herman Hansen har godkjent rammetillatelse for ytterligere utvidelser.

Avtalen er godkjent av det norske konkurransetilsynet.

SLUTT

For ytterligere informasjon kontakt:

Media:
Ivar Simensen, VP communication, Aker Solutions. Tel: +1 (713) 272 4109, Mob: +47 46 40 23 17, E-mail: ivar.simensen@akersolutions.com

Investor relations:
Astrid Thommesen Sæbø, VP Investor Relations, Aker Solutions. Tel: +47 22 94 63 37, Mob: +47 481 70 035, E-mail: astrid.thommesen.saebo@akersolutions.com

Leverandører:
For informasjon om innkjøp og potensielle underleverandører til dette prosjektet, vennligst gå til www.akersolutions.com/suppliers

Karrieremuligheter:
Besøk http://www.akersolutions.com/careers

Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien globalt. Selskapets kompetanse og teknologier strekker seg fra reservoaret til produksjonsfasilitet gjennom et oljefelts levetid.
 
Aker Solutions kombinerer og tilbyr oljeindustrien både ingeniørtjenester og teknologier for boring, feltutbygginger og produksjon. Selskapet sysselsetter rundt 23 500 ansatte i mer enn 30 land. Medarbeiderne bruker sin kunnskap og skaper og anvender teknologier som leverer løsningene som skapets kunder har behov for.
 
Aker Solutions ASA er morselskapet i gruppen som består av en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. Aker Solutions hadde i 2011 en samlet årsomsetning på omtrent 36,5 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se www.akersolutions.com.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia