Aker Solutions mottar nytt avrop på avtale med Petrobras

27. mars 2013 - Aker Solutions har mottatt en ordre fra Petrobras for levering av undervannsutstyr for pre-salt-feltene Sapinhoá og Lula Nordeste i Brasil. Kontrakten er et avrop på en rammeavtale signert i april 2010. Kontraktsverdien er ikke offentligjort.

Aker Solutions skal levere 20 brønnsett med vertikale ventiltrær, kontrollsystemer, verktøy og reservedeler i perioden 2013-2015.

Kontrakten er et avrop av en rammeavtale som ble signert i april 2010 da Petrobras bestilte produksjonsutstyr for feltene Sapinhoá og Lula Nordeste, som ligger 300 kilometer utenfor São Paulo i Santos-bassenget i Brasil.

Aker Solutions har levert det første brønnsettet gjennom avtalen signert i 2010. Teknologien som ble utviklet for denne kontrakten vil bli brukt i den nye leveransen.

- Aker Solutions besitter ledende dypvannsteknologi og har omfattende erfaring fra pre-salt feltutvikling i Brasil. Denne kontrakten viser vårt sterke engasjement for å bistå Petrobras med utviklingen av de brasilianske dypvannsfeltene, sier Alan Brunnen, som er leder for forretningsområdet Subsea i Aker Solutions.  

Aker Solutions har levert utstyr til alle de tre første feltutviklingene i det brasilianske pre-salt-området.  

I dag har selskapet 1400 ansatte i Brasil innen flere forretningsområder. Selskapet er markedsledende innenfor pre-salt og leverer også opp- og nedstrøms prosessteknologi, offshore fortøyningssystemer, dypvanns boreutstyr og subsea intervensjonstjenester.

Utstyret for Sapinhoá og Lula Nordeste-feltene vil bli utviklet og produsert ved Aker Solutions' teknologisenter i Curitiba, som er hovedstaden og den største byen i den brasilianske delstaten Paraná i den sørlige delen av Brasil.

SLUTT

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Media:
Severin Roald, informasjonssjef, Aker Solutions. Tel: +47 22 94 55 23, Mob: +47 92 03 00 33, E-mail: severin.roald@akersolutions.com

Investor relations:
Lasse Torkildsen, SVP Investor Relations, Aker Solutions.
Tel: +47 67 51 30 39, Mob: +47 91 13 71 94, E-mail: lasse.torkildsen@akersolutions.com

Leverandører:
For informasjon om innkjøp og potensielle underleverandører til dette prosjektet, vennligst gå til www.akersolutions.com/suppliers

Karrieremuligheter:
Besøk http://www.akersolutions.com/careers

Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien globalt. Selskapets kompetanse og teknologier strekker seg fra reservoaret til produksjonsfasilitet gjennom et oljefelts levetid.

Aker Solutions kombinerer og tilbyr oljeindustrien ingeniørtjenester og teknologier for boring, feltutbygginger og produksjon. Selskapet sysselsetter rundt 28 000 ansatte i mer enn 30 land. Vi bruker vår kunnskap og erfaring til å utvikle teknologi og løsninger som skaper verdier for våre kunder.  

Aker Solutions ASA er morselskapet i gruppen som består av en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. Aker Solutions hadde i 2012 en samlet årsomsetning på omtrent 45 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se www.akersolutions.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Tags:

Abonner