Aker Solutions satser i Ålesund

7. Mai 2012 - Aker Solutions etablerer seg i Ålesund med ambisjon om å benytte regionens unike kompetanse til å tilrettelegge for vekst og befeste selskapets posisjon på norsk sokkel.

Aker Solutions satser i Ålesund

Ålesundsregionens maritime industri er viden kjent for høykompetente ingeniører. Det nye Aker Solutions kontoret vil fra dag én av ha syv ansatte. Rekruttering av ytterligere medarbeidere starter umiddelbart.

- Det er gledelig å kunne satse i Ålesund. Med denne etableringen styrker vi tilstedeværelsen vår langs Norges vestkyst som vil gjøre oss i stand til å kunne tilby enda bedre støtte til kundene våre på norsk sokkel. Rekruttering av nye medarbeidere til Ålesundkontoret starter umiddelbart, og vi har ambisjoner om å øke bemanningen betraktelig, sier Tore Sjursen, leder for vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner i Aker Solutions.

- Ingeniørkompetansen generelt, og særlig miljøet innenfor strukturell design og analyse, er noe Ålesundsregionen er godt kjent for gjennom dens sterke bånd til maritim sektor. Vi gleder oss over å få den unike kompetansen innen rekkevidde, og vi kommer til å anvende denne som et konkurransefortrinn for både Aker Solutions og kundene våre, sier Sjursen.

Ålesundskontoret skal samarbeide tett med andre Aker Solutions-kontorer langs norskekysten, og levere spesialisttjenester innen strukturdesign, strukturanalyse og maritim design. Kontoret vil være del av et globalt ingeniør- og kompetansenettverk som har tilstedeværelse i over 30 land og sysselsetter 23 500 medarbeidere.

I Norge har Aker Solutions virksomhet for vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner kontorer i Tromsø, Sandnessjøen, Kristiansund, Trondheim, Bergen og Stavanger samt verft og fabrikasjonshaller i Egersund.

SLUTT

For ytterligere informasjon kontakt:

Media:
Magnus Godiksen, Communications advisor, Aker Solutions. Tel: +47 46 40 22 30 E-mail: magnus.godiksen@akersolutions.com

Investor relations:
Astrid Thommesen Sæbø, Vice President Investor Relations, Aker Solutions. Tel: +47 22 94 63 37, Mob: +47 48 17 00 35, E-mail: astrid.thommesen.saebo@akersolutions.com

Leverandører:
For informasjon om innkjøp og potensielle underleverandører til dette prosjektet, vennligst gå til www.akersolutions.com/suppliers

Karrieremuligheter:
Besøk http://www.akersolutions.com/careers

Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien globalt. Selskapets kompetanse og teknologier strekker seg fra reservoaret til produksjonsfasilitet gjennom et oljefelts levetid.
 
Aker Solutions kombinerer og tilbyr oljeindustrien både ingeniørtjenester og teknologier for boring, feltutbygginger og produksjon. Selskapet sysselsetter rundt 23 500 ansatte i mer enn 30 land. Medarbeiderne bruker sin kunnskap og skaper og anvender teknologier som leverer løsningene som skapets kunder har behov for.
 
Aker Solutions ASA er morselskapet i gruppen som består av en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. Aker Solutions hadde i 2011 en samlet årsomsetning på omtrent 36,5 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se www.akersolutions.com.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia