Aker Solutions signerer kontrakt med ENI

17. oktober 2012 - Aker Solutions har signert en kontrakt med ENI for leveranse av kontrollkabler til feltet 15\06 West Hub i Angola. Kontraktsverdien er omtrent 300 millioner kroner.

ENI er operatør for feltet 15\06. Prosjektet West Hub, som er en del av 15\06, ligger omtrent 350 kilometer nordvest for Luanda og 130 kilometer vest for Soyo i Angola. West Hub består av hovedfeltet Sangos og de to satelittfeltene Cinguvu og Ngoma.

Aker Solutions skal bistå ENI med engineering, produksjon og leveranse av dynamiske og statiske kontrollkabler i stål på totalt 34 kilometer, samt tilhørende utstyr.

- Denne kontrakten reflekterer våre store ambisjoner for Vest-Afrika og Angola der Aker Solutions har investert i en årrekke. Vi ser frem til å jobbe på dette prosjektet sammen med kunden ENI, sier Tove Røskaft som leder forretningsområdet umbilicals i Aker Solutions.

Alle kontrollkablene vil bli produsert og levert fra selskapets anlegg i Moss, mens prosjektledelse, design og engineering utføres av hovedkontoret på Fornebu.

En kontrollkabel binder sammen kontrollsystemet på havoverflaten med brønnventiler på havbunnen.

Kontrollkablene skal leveres i første kvartal 2014. Kontrakten ble signert og booket som ordreinntak i tredje kvartal 2012.

SLUTT

For ytterligere informasjon kontakt:

Media:
Severin Roald, kommunikasjonssjef,  Aker Solutions. Tel: +47 22 94 55 23, Mob: +47 92 03 00 33, E-post: severin.roald@akersolutions.com

Investor relations:
Lasse Torkildsen, SVP Investor Relations, Aker Solutions. Tel: +47 67 51 30 39, Mob: +47 91 13 71 94, E-post: lasse.torkildsen@akersolutions.com

Leverandører:
For informasjon om innkjøp og potensielle underleverandører til dette prosjektet, vennligst gå til www.akersolutions.com/suppliers

Karrieremuligheter:
Besøk http://www.akersolutions.com/careers

Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til oljeindustrien globalt. Selskapets kompetanse og teknologier strekker seg fra reservoaret til produksjonsfasilitet gjennom et oljefelts levetid.
 
Aker Solutions kombinerer og tilbyr oljeindustrien både ingeniørtjenester og teknologier for boring, feltutbygginger og produksjon. Selskapet sysselsetter rundt 25 000 ansatte i mer enn 30 land. Medarbeiderne bruker sin kunnskap og skaper og anvender teknologier som leverer løsningene som skapets kunder har behov for.
 
Aker Solutions ASA er morselskapet i gruppen som består av en rekke separate juridiske enheter. Aker Solutions er benyttet som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. Aker Solutions hadde i 2011 en samlet årsomsetning på omtrent 36,5 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se www.akersolutions.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Tags:

Abonner